Projekt
Företagsgruppsprojekt - 290372

Kasvulla menestykseen -yritysryhmä

Perhon Kehitysyhtiö Oy

- 30.08.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankeen tavoitteena on kehittää yritysten johtamista ja organisaation toimivuutta. Hankkeen tavoitteena on luoda yrityksille ammattimaisen johtamisen toimintatapoja, järjestelmiä ja prosesseja. Lisäksi kannattavan toiminnan ja kasvun mahdollisuuksien löytäminen ja sen esteiden poistaminen on keskeinen tavoite. Hankkeen toteutustapana on työpajatyöskentelyt, joissa avataan, perehdytään ja kehitetään valikoituneita aihekokonaisuuksia valmentajien ohjatessa toimintaa. Yritysryhmähankkeeseen osallistuvien viiden yrityksen lisäksi työpajoissa on mukana kaksi kumppaniorganisaatiota, joiden roolina hankkeessa on toimia mentorina ja verkostoitumisen vahvistajana.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

290372

Slutdatum

30.08.2025

Är det ett Leader-projekt?

ei

Typ av landsbygd

Glesbygd

Åtgärd

Företagsgruppsprojekt

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för unga jordbrukare och företagsverksamhet

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Företagsgrupprojekt för att främja unga jordbrukare och företagsverksamhet

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO7

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner