Projekt
Utvecklingsprojekt - 110167

Kasvun tie yksinyrittäjille

Kalajoen kaupunki

29.02.2020 - 30.06.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen toteutus jakautuu kolmeen osa-alueeseen, joita ovat kasvuhakuisten yrittäjien tunnistusvaihe, työpakettiosiot yksinyrittäjille sekä hankkeen toimenpiteiden seuranta- ja vakiinnuttamisvaihe. Ensimmäisessä vaiheessa hanketyöntekijä on yhteydessä kaikkiin pilottialueella eli Alavieskan, Kalajoen ja Merijärven alueilla toimiviin yksinyrittäjiin kartoittaen yrityksen tarpeita ja tulevaisuuden kasvutavoitteita. Jo ensimmäisessä vaiheessa yrittäjä ohjataan tarvittaessa julkisten tai yksityisten palvelujen piiriin. Toisessa vaiheessa käynnistetään kahdeksan erilaista työpakettia, joista kohdeyritykset voivat valita itselleen ajankohtaisimmat ja sopivimmat. Työpakettiosioon osallistuu 40-60 yritystä hankkeen aikana. Tähän vaiheeseen valikoituvat yritykset ovat kasvun kynnyksellä ja ensimmäisen vieraan työntekijän palkkaaminen on ajankohtaista. Kolmannessa osa-alueessa keskitytään toimenpiteiden vaikuttavuuden seurantaan ja vakiinnuttamiseen. Hanke toteutetaan pilottialueella Alavieska-Kalajoki-Merijärvi. Hankkeen kohderyhmänä on tällä pilottialueella toimivat yksinyrittäjät, joita on arviolta noin 800. Hankkeen konkreettiset kehittämistoimenpiteet kohdistetaan tunnistusvaiheen jälkeen erityisesti niihin yrityksiin, joissa on kykyä ja halua kasvaa sekä tavoitteena esimerkiksi ensimmäisen vieraan työntekijän palkkaaminen kasvun mahdollistamiseksi. Hankkeen tavoitteet: - noin 800 kontaktoitua yksinyrittäjää pilottialueella => palvelutarpeiden tunnistaminen yksinyrittäjäkentässä - 8 kpl kehitettyjä työpaketteja tarjottavaksi hankkeen kohdeyrityksille - 120 kpl toteutuneita työpaketteja, joiden avulla hankkeeseen osallistuvat yritykset voivat valmistautua kasvuun ja kasvaa - 40-60 yritystä osallistunut hankkeen toimenpiteisiin - kasvuun tähtäävän yksinyrittäjän palvelumallin kehittäminen osaksi yrityspalvelukeskuksen tulevaa tarjontaa - 40 uutta työpaikkaa hankkeessa mukana oleviin yrityksiin (osa hankkeen toteutusaikana, osa hankkeen toteutuksen jälkeen)

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

110167

Startdatum

29.02.2020

Slutdatum

30.06.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner