Projekt
Utvecklingsprojekt - 266234

KASVUUN – Kestävää kasvua maaseudulle

Työtehoseura ry, ruotsiksi Arbetseffektivitetsföreningen rf

- 30.12.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

KASVUUN - Kestävää kasvua maaseudulle -hankkeen tavoite on parantaa maaseudun elinvoimaa yrittäjyyttä vahvistamalla ja tukea yritysten kilpailukykyä ja kasvua. Hanke uudistaa ja monipuolistaa maaseudun yritystoimintaa ja vahvistaa yritysten ja alan toimijoiden yhteistyökulttuuria sekä luo uusia verkostoja. Hanke lisää tietoisuutta ja osaamista ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävästä ja vastuullisesta yritystoiminnasta. Hanke järjestää vertaissparrauksia pienryhmissä, webinaareja, tarvekartoituksia, verkostotapaamisia, yritysvierailuja ja opintomatkoja. Toimenpiteet koostuvat kolmesta työpaketista: Yritysten kilpailukyky ja kasvu, Vertaissparraukset - Yritystoiminnan kehittäminen ja osaamisen lisääminen sekä Verkostojen rakentaminen ja kumppanuuksien vahvistaminen. Tuloksena rakentuu uusia yhteistyöverkostoja ja yritysryhmiä. Yritysten välinen vertaissparraus edistää palveluiden ja tuotteiden kehitystä. Yrittäjien osaaminen ja tahtotila yritystoiminnan kasvattamiseen ja kansainvälistymiseen lisääntyy. Digitaidot lisääntyvät, markkinointi- ja tuotteistamisosaaminen kasvaa. Digitalisaation myötä maaseutualueiden palvelujen näkyvyys ja saavutettavuus paranee. Osaamisen lisääntymisen ja verkostoitumisen avulla yritysten kyky ennakoida ja vastata tulevaisuuden haasteisiin kasvaa. Kohderyhmänä ovat Pirkanmaan ja Keski-Suomen maaseutualueiden luonto- ja elämysmatkailuyrittäjät sekä luontoa toiminnassaan hyödyntävät hyvinvointialan yrittäjät, maaseudun ruokapalvelu- ja elintarvikealanyrittäjät ja toimintaansa aloille laajentavat mikro- ja pk-yrittäjät. Hyödynsaajina ovat lisäksi palveluiden ostajat ja käyttäjät sekä maaseudun elinkeinoelämä, alan oppilaitokset, maaseudun asukkaat, vapaa-ajan asukkaat ja matkailijat. Päätoteuttajana on Työtehoseura ry ja osatoteuttajina ProAgria Etelä-Suomi ry / Etelä-Suomen maa- ja kotitalousnaiset sekä ProAgria Keski-Suomi ry/ Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaiset. Toteutusaika on 1.1.2024-31.12.2025.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

266234

Slutdatum

30.12.2025

Är det ett Leader-projekt?

ei

Typ av landsbygd

Inre stadsområde

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för utveckling av service och verksamhetsmiljö på landsbygden

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Koordinerings- och aktiveringsprojekt

Projektkaraktär

Interregional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner