Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 18406

Katikankanjonin, Kauhanevan ja Susiluolan Geopark-projektialueen matkailuinfran kehittäminen

Metsähallitus

01.03.2016 - 31.12.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteena on toteuttaa Geopark-jäsenyyden saavuttamisen kannalta kriittisimpiä toimenpiteitä alueella, jotta Geopark-hakemus voidaan jättää syksyllä 2018. Tavoitteena on saada luontomatkailualueen retkeily- ja matkailuinfra sellaiselle tasolle, että kohteet ovat saavutettavissa ja turvallisia ja edistävät alueen geologisesta ja luonnonperinnöstä viestimistä kohderyhmille. Rakenteet mahdollistavat kohteiden ja reittien tuotteistamisen geo-/ympäristökasvatuksen ja geomatkailun näkökulmasta niin paikalliselle, valtakunnalliselle kuin kansainvälisellekin yleisölle. Tavoitteena on saada yritykset mukaan opastustoimintaan ja aktiviteettien tarjontaan geologisten kohteiden ympärillä. Retkeilypalvelujen tasolla on suuri merkitys matkailutoiminnan paikallistaloudellisille vaikutuksille. Hankkeen kohderyhmiä ovat alueen kunnat, yritykset, yhdistykset, Metsähallitus, LUKE sekä muut yhteistyökumppanit laajasti niin alueella kuin sen ulkopuolella (esim. korkeakoulut, tutkimuslaitokset ja matkailutoimijat). Hankkeesta hyötyvät erityisesti alueen koti- ja ulkomaiset matkailijat ja niille palveluja tarjoavat yritykset. Geopark-alueella asetetaan tavoitteeksi 25 % matkailijamäärien kasvu 10 vuoden aikajänteellä. Hankkeen toimenpiteet: 1. Katikankanjoni: Kauhanevan-Pohjankaan kansallispuistoon liitetty alue. Alueella ei ole palveluita tällä hetkellä o Noin kahden kilometrin mittaisen rengasreitin rakentaminen o Taukopaikan rakentaminen: laavu ja nuotiopaikka, liiteri-käymälä 2. Kauhaneva o Nummikankaan luontotorni o Kyrönkankaantien hoito-ohjeet, tien kunnostusta puiston alueella (opastettu tienvarsiopastein molemmista suunnista paikoitusalueille. Puiston alueella tie ei ole kuljettavissa autolla.) o Puiston maastoviitat 3. Susiluola: o Kodan, invakäymälän ja luontotornin rakentaminen Susiluolan ympäristöön o Tienvarsiopasteet ja maastoviitat (ml. suunnitelma) o Reitistön sorastaminen

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

18406

Startdatum

01.03.2016

Slutdatum

31.12.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.5 Fritid och investeringar i turism

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Investeringar som gäller fritid och turism

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner