Projekt
Utvecklingsprojekt - 13422

Katras

ProAgria Etelä-Savo ry

01.09.2015 - 24.06.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Katras hankkeen tavoitteena on parantaa Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Kainuun maakuntien lammastilojen osaamista tuotantotalouden, johtamisen ja yhteistyön saralla sekä auttaa uusia ja laajentavia lammasyrittäjiä tuotannon suunnittelussa ja käynnistämisessä. Näin kehitetään tiloja kohti kannattavaa, kilpailukykyistä ja kuluttajalähtöistä tuotantoa. Katras jatkaa Tosilampuri - hankkeessa aloitettua lammastilojen kehittämistä eteenpäin ohjaamalla tilojen toimintaa vahvasti talousnäkökulmasta. Katras-koulutushankkeessa tehdään tiloille alkukartoitus, jossa arvioidaan niiden tärkeimmät kehityskohteet, suunnitellaan kehityspolku ja selvitetään koulutustarpeet. Kartoitustulosten perusteella muodostetaan kokemus- ja pilottipienryhmiä sekä järjestetään alueella teema-, ja työpajapäiviä. Toiminnan muutoksia peilataan tilan kannattavuuteen. Hanke järjestää lampureille kotimaassa ja ulkomailla opintomatkoja, joilla opitaan hyviä käytäntöjä omaan tuotantoon. Uusille tai tuotantomuotoaan muuttaville lampureille järjestetään oppimislampola, jossa he voivat harjoitella lampaanhoitoa käytännössä. Hanke välittää uusinta tietoa tutkimuksesta lammastiloille ja tutkijoille tutkimustarpeista kentältä. Hankkeessa voidaan tehdä pienimuotoisia tilakokeiluja ja kerätään kokemuksia lampaanhoidosta ja rehuntuotannosta. Katras -hankkeessa tuotettu tieto julkaistaan LammasWikissä, josta se on helposti hyödynnettävissä jopa valtakunnallisesti. LammasWikin käyttöä markkinoidaan ja aktivoidaan ja sinne lisätään artikkeleja. Katras -hankkeessa kehitetään tuotantoa, tuotannonsuunnittelua ja -seuraamista helpottavia työkaluja. Siinä tehdään aktiivisesti toimialan kehittämistä ja uudenlaisia toimintamalleja yhteistyössä sidosryhmien ja muiden hanketoimijoiden kanssa. Hankkeen hakija on ProAgria Etelä-Savo, jonka kumppaneina hanketta toteuttavat ProAgria Pohjois-Savo, ProAgria Pohjois-Karjala ja ProAgria Kainuu. Toiminta-aika on 1.9.2015 - 31.3.2019.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

13422

Startdatum

01.09.2015

Slutdatum

24.06.2020

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Utbildning som riktar sig till små och medelstora företag som är verksamma inom primär jordbruksproduktion eller förädling av jordbruksprodukter eller saluföring (90 procent).

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner