Hanke
Utvecklingsprojekt - 61154

Katri Vala kulttuurikeskuksen kehittämien

Maaseudun Sivistysliiton Vaara-Karjalan kulttuuriyhdistys ry

31.12.2017 - 18.06.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Maaseudun Sivistysliiton Vaara-Karjalan kulttuuriyhdistys perustettiin hoitamaan ja kehittämään vanhaa Ilomantsin kansakoulua ja sen toimintaa vuonna 2007. Yhdistys vuokrasi Pogostan kansakoulun, Kotimäen koulun 25 vuodeksi. Koulu nimettiin Katri Vala kulttuurikeskukseksi. Yhdistys on kunnostanut Katri Vala kulttuurikeskusta useana vuotena. Kunnostustyöhön on saatu rahoitusta Vaara-Karjalan leader yhdistykseltä ja paljon on tehty töitä yhdistyksen omana talkootyönä. Hankkeen tavoitteena on kehittää Katri Vala kulttuurikeskusta näkyvämmäksi ja nykyaikaiset näyttelytoiminnat omaavaksi näyttely- ja kokoustilaksi. Hankkeen aikana laaditaan näyttelysuunnitelma seuraavalle kuudelle vuodelle ja tuotetaan ne näyttelyt. Hankkeessa ryhmitellään näyttelyitä ja arkistoiden kaikki kokoelmat nykyaikaisin ammatillisin menetelmin. Hankkeessa kehitetään Katri Vala kulttuurikeskuksen viestintää näkyvämmäksi niin uuden materiaalin kuin nettisivujen avulla. Nettisivuja kehitetään informatiivisiksi ja mobiililaitteille sopiviksi, lisäksi sivuille kehitetään varaus/vuokrauskalenteri tilojen näyttelyitä ja kokouksia varten. Hanke alkaa 1.1.2018 ja päättyy 31.12.2019

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

61154

Aloituspäivämäärä

31.12.2017

Loppumispäivämäärä

18.06.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.6 Kultur- och naturarv

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Kultur- och naturarvet, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

kultur
turism

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt