Projekt
Utvecklingsprojekt - 28879

Katrinebergin kartanon toiminnan käynnistäminen -hanke

Vantaan kaupunki

01.08.2016 - 07.02.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Katrinebergin kartano on 1800-luvun taitteessa rakennettu kartano Vantaan Seutulassa, mikä muodostaa ainutlaatuisen, kulttuurihistoriallisesti merkittävän maisemallisen kokonaisuuden. Katrinebergin kartanon toiminnan käynnistäminen ¿hankkeella uinuva kartano herää uuteen loistoon palvelemaan 2010-luvun kuntayhteisön tarpeita. Katrinebergin kartano on tuleva Vantaan kaupungin asukastila. Toiminta on ennaltaehkäisevää hyvinvointityötä. Sen tavoitteita ovat hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen. Hankeen myötä Katrinebergistä kehittyy yhdessä tekemisen ja uusien innovaatioiden alusta; tekemisen, oppimisen ja kokemuksien paikka; portti paikallisyhteisöön ja asukkaisiin; polku vahvempaan luontosuhteeseen. Lisäksi toiminnan käynnistäminen luo mahdollisuuden monitoimijaisen yhteistyön tutkimus- ja kehitystyölle. Katrinebergin toimintamalli perustuu monitoimijaiseen verkostoyhteistyöhön. Hankkeen tehtävänä on toimijaverkoston rakentaminen, toimijoiden toimintaedellytyksien luominen ja monipuolisen toiminnan aikaansaaminen. Toiminnan suunnittelu ja toteutus noudattavat avoimuuden ja kuntalaislähtöisyyden periaatteita. Katrinebergin toteuttamisesta vastaa Vantaan kaupungin kuntalaispalvelut. Kuntalaispalvelujen vankka kokemus, osaaminen ja asiantuntemus luovat hyvät edellytykset hankkeen tavoitteiden saavuttamiselle.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

28879

Startdatum

01.08.2016

Slutdatum

07.02.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner