Projekt
Utvecklingsprojekt - 102550

Katson maalaismaisemaa (Kama)

Helsingin Yliopisto

31.07.2019 - 14.02.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Maaseudun maisemakuva on muuttunut voimakkaasti viimeisen sadan vuoden aikana. Muutos on ollut erityisen nopea viime sotien jälkeen eikä hidastumisen merkkejä näy. Nämä muutokset koskevat sekä luonnonympäristöä että rakennettua ympäristöä. Maisemat ja niihin kiinnittyvät muistot ovat asukkaiden kotiseutukokemuksen avaintekijöitä. Niillä on ratkaiseva merkitys asukkaiden viihtymiselle.Maisema muuttuu vääjäämättä, mutta onko sen pakko muuttua hallitsemattomasti? Voisiko muutos olla maiseman kotiseutuarvoja säilyttävä? Enemmän mahdollistava kuin hajottava? Voidaanko puhua kulttuurisesti kestävästä tai perinteitä kunnioittavasta maisemanhallinnasta? Katson maalaismaisemaa -hankkeessa Teuvaa tarkastellaan kokemuksellisen kotiseututeorian kehyksessä ympäristön estetiikan näkökulmasta. Ihmisen elinympäristö koostuu monista esteettisistä yksityiskohdista, jotka yhdessä muodostavat esteettisen ympäristön. Yksityiskohtien ei tarvitse olla yleisesti kauniina pidettyjä: esteettisyys on kaikkea sitä, mitä näemme, kuulemme, haistamme, maistamme. Yleisesti saatetaan puhua jonkin paikan ¿tunnelmasta¿, ¿hengestä¿ jne. Hankkeessa kerätään etnografinen kotiseutuaineisto järjestämällä vähintään 10 kotiseututyöpajaa, ja laaditaan maisemanmuutoskuvaus sekä tulkintaraportti teuvalaisten kotiseututoimijoiden käyttöön. Lähtökohtana on ajatus siitä, että jokaisella on oma, tapahtumiin ja paikkoihin kiinnittynyt kotiseutukuvansa, joka merkitsee eri ihmisille erilaisia asioita. Lähellä toisiaan elävien ihmisten maisemakokemukset ovat kuitenkin usein samansuuntaisia. Siksi voidaan puhua myös alueellisesta kotiseudusta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

102550

Startdatum

31.07.2019

Slutdatum

14.02.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner