Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 290100

Kattelussaaren kalankäsittelykonttihanke 2024-2027

Kattelussaaren yht.vesialueiden osakaskunta

31.08.2024 - 30.12.2027

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Kattelussaaren kalankäsittelykonttihankkeen tarkoituksena on hankkia uudenlainen kalankäsittelykontti sekä kunnostaa osakaskunnan vanhan jäähileaseman jäähilekone, sosiaalitilat, kylmälaitteet, sähköt (aurinkosähköjärjestelmä) ja (jäte)vesijärjestelmä. Uudelle kalankäsittelykontille haetaan ympäristöluvat ja laitostunnus. Pienmuotoisen sisävesikalastuksen kalankäsittely tapahtuu tällä hetkellä usein vielä kotitiloissa. Tämän uuden kalankäsittelynkontin konsepti lisää kalastajien välistä yhteistyötä, parantaa sisävesikalatuotteiden laatua ja jäljitettävyyttä sekä kehittää uusia toimintatapoja. Hanke lisäisi myös vajaasti hyödynnettyjen kalalajien (särkikalat, ahven, hauki, made) ja rapujen käyttöä. Eteläisellä-Saimaalla sijaitseva Kattelussaaren osakaskunnan vesialue (10182 ha) on kalataloudellisesti katsottuna merkittävä alue, osoituksena kaupallisen kalastuksen säilyminen elinkeinona sekä alueen voimakas kotitarve- ja virkistyskalastus. Osakaskunnan alueella toimii viisi I-luokan kaupallista kalastajaa ja ravustajaa sekä noin 8 II luokan kaupallista kalastajaa. Osakaskunta haluaa edistää paikallisen järvikalan käyttöä ja hyödyntämistä sekä saatavuutta. Tavoite on säilyttää tulevaisuudessa kaupallinen kalastus elinkeinona sekä kehittää alueen yhteistyötä kalastajien kesken. Kattelussaaren osakaskunnan vuonna 1990 rakennetut Tullisalmen jäähileaseman kalankäsittelytilat ja koneet ovat olleet kovassa käytössä. Tilat ovat vanhentuneet ja tarvitsevat pikaisesti uudistusta ja peruskorjausta. Asia on käsitelty Kattelussaaren ok:n vuosikokouksessa 2021, 2022 ja 2023. Kokouksissa oltiin yksimielisiä uuden kalankäsittelykonttikonseptin tarpeellisuudesta ja arvioitiin, että sitä voisi hyödyntää tulevaisuudessa noin 14 kaupallista kalastajaa sekä innoittaa uusia kaupallisia kalastajia aloittamaan. Hankkeen toteutusaika on 1.9.2024 - 31.12.2027.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

290100

Startdatum

31.08.2024

Slutdatum

30.12.2027

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.1 Stärka fiskeverksamheter som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Fiskehamnar och landningsplatser

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner