Projekt
Utvecklingsprojekt - 259042

Kauhava Clean Energy – Kestävä tulevaisuus

Kauhavan kaupunki

- 27.02.2026

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Maailma on muuttunut nopeasti viime vuosikymmeninä ja yksi tärkeimmistä muutoksista on ollut ympäristötietoisuuden kasvu sekä ilmastonmuutoksen vaikutusten ymmärtäminen. Ilmastonmuutoksen yhteydessä on noussut esiin tarve siirtyä pois fossiilisista polttoaineista ja kehittää uusiutuvaa energiaa. Kauhavalla ei ole paikallista uusiutuvan energian tuotantoa juurikaan ja lähinnä vain tuulivoimaa. Maataloudessa käytetään jonkin verran biokaasutuotannon sivutuotetta lannoitteena. Kauhava Clean Energy – Kestävä tulevaisuus -hankkeen tavoitteina on: - Edistää uusiutuvan energian käyttöä kaupungissa tutkimalla erilaisten uusiutuvien energialähteiden teknisiä, taloudellisia ja ympäristöllisiä näkökohtia. Saadaan selville uusiutuvan energian tuotannon mahdollisuudet paikalliselle teollisuudelle ja maataloudelle sekä ympäröivälle yhteisölle - Tunnistaa potentiaaliset tuotantoalueet. Löydetään jatkokehityksen pohjaksi vähintään neljä potentiaalista uusiutuvan energian tuotantoaluetta, joilla tuotanto voitaisiin tulevaisuudessa aloittaa - Aktivoida paikallisia yrityksiä ja maatiloja hyödyntämään uusiutuvan energian antamia mahdollisuuksia. Saada paikallisia yrityksia pohtimaan mahdollisuuksiaan uusiutuvan energian käytössä, tuottamisessa tai laitevalmistuksessa. Hankkeella on positiivinen vaikutus paikalliseen elinvoimaan ja ympäristöön, sillä pitkällä aikavälillä uusiutuvan energian tuotanto auttaa Kauhavan kaupunkia ja elinkeinotoimintaa säästämään energiakustannuksissa. Lisäksi uusiutuvan energian tuotanto tarjoaa uusia työpaikkoja ja houkuttelee uusia investointeja alueelle. Kauhavan kaupungin elinkeinotoiminta siten monipuolistuu ja yritysten kilpailukyky vahvistuu. Hankkeen hallinnoija on Kauhavan kaupunki ja kohderyhmä on yritykset ja maatilat, jotka suunnittelevat uusiutuvan energian hyödyntämistä. Hankkeen kestoaika on 28.2.2026 saakka.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

259042

Slutdatum

27.02.2026

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Kärnlandsbygd

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Informationsförmedlingsprojekt

Typ av åtgärd

Informationsförmedlingsprojekt

Åtgärdens specifierare

Projektet för förmedling av miljö- och klimatinformation

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO0

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner