Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 180603

Kauhavan kylien valokuituhanke

Alajärven Puhelinosuuskunta

30.09.2021 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Alajärven puhelinosuuskunta JAPO rakentaa hankkeen avulla nopean ja toimintavarman valokuituverkon Kauhavalle Ruotsalan, Huhmarkosken, Hirvijoen, Lummukan, Kantolan, Pelkkikankaan, Oravan ja Karjalahden kyliin. Tavoitteena on, että valokuituliittymä saadaan noin 250 kiinteistölle vuoden 2022 loppuun mennessä. Rakennettavan verkon pituus tulee olemaan noin 83 km. Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Kauhavan kylien edustajien kanssa siten että JAPO vastaa hankkeen toteuttamisesta ja valokuituverkon rakentamisesta ja kyläläiset ovat sitoutuneet keräämään liittymäsopimuksia sekä tiedottamaan hankkeesta järjestämällä muun muassa infotilaisuuksia yhdessä JAPO:n kanssa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (Elpyminen 2021 - 2022)

Hankenumero

180603

Aloituspäivämäärä

30.09.2021

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.3 Bredbandsinfrastruktur och elektroniska tjänster

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Bredbandsinfrastruktur och e-tjänster, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt