Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 9586

Kauhavan lentokonepuisto

Lentosotakoulun Kilta ry

31.08.2015 - 11.01.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Luodaan lentokonepuisto aivan keskeiselle paikalle liikennevaloristeyksen alueelle kantatie 63:n varrelle. Alueella jo oleva vitriini on toteutettu vuonna 2006 Ilmasotakoulun Killan (nyk. Lentosotakoulun Killan) johtamana projektina. Vuonna 2014 alueella paljastettiin Lentosotakoulun Killan seuraava hanke, Hawk-patsas. Tämä toteutettiin yhdessä Kauhavan kaupungin ja Ilmavoimien Materiaalilaitoksen kanssa. Käsillä oleva hanke on siten luonteva jatko näille edellisille projekteille. Hanketta on alettu hahmotella heti Hawk-patsaan paljastamisen jälkeen. Esisuunnitelmia on tehty pitkin kevättä 2015. Varsinainen hanke alkaa, kun riittävä rahoitus varmistuu. Alueelle rakennetaan toinen vitriini, johon voidaan sijoittaa kolme Ilmavoimien Kauhavalla käyttämää alkeiskoulutus- tai harjoituskonetta. Lentokonepuistoon tehdään lapsille lentokone-leikkivälinepaikka. Hankkeen tavoitteena on asettaa näkyvälle paikalle niitä koulutuskoneita, joilla Kauhavalla on sotilaslentäjiä koulutettu. Toteutuessaan hanke lisää Kauhavan matkailullista vetovoimaisuutta ja merkitystä. Hanke vahvistaa ihmisten kokemaa paikallisuutta tuomalla esiin sotilaslentokoulutuksen yli 85-vuotista perinnettä Kauhavalla. Hanke ja varsinkin lopputulos kertovat uusillekin asukkaille sitä monipuolisuutta, mitä Kauhavalla vuosien saatossa on ollut. Hankkeeseen sisältyvä leikkipuisto lisää kaupungin vetovoimaisuutta tuodessaan historian lähelle leikki-ikäisiä. Samalla sitoutuminen kotiseutuun kasvaa. Hanke on uusi tapa tuoda esiin ja vahvistaa paikallisuutta. Tätä voidaan hyödyntää myös matkailun kehittämisessä. Lentosotakoulun Kilta on vahvasti paikallinen toimija, ja hanke vahvistaa sen imagoa ja yhdistyksen keskeisten tarkoitusperien toteutumista. Kauhavan kaupunki on lupautunut hankkeen yhteistyökumppaniksi, ja sen kannalta hanke vahvistaa edelleen paikallista identiteettiä ja monipuolistaa vetovoimatekijöitä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

9586

Aloituspäivämäärä

31.08.2015

Loppumispäivämäärä

11.01.2019

Onko Leader

ei

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt