Hanke
Utvecklingsprojekt - 177996

KAUKO – yhteistyöllä kasvua, uudistumista ja osaamista

Päijänne-Leader ry

31.08.2021 - 27.02.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on edistää Päijät-Hämeen toimintaryhmien alueella maaseutuyritysten kasvua, uudistumista ja yhteistyötä. Hankkeen avulla alueella lisätään yrityskohtaista neuvontaa sekä alueen yritysten aktivointia erilaisten yhteistyötoimenpiteiden ja yritysryhmien kehittämishankkeiden osalta. Hankkeen kohderyhmänä ovat Päijät-Hämeen, sekä Päijänne-Leader ry:n toiminta-alueeseen kuuluvan Pertunmaan kunnan alueella olevat yritykset ja yrittäjäksi aikovat henkilöt. Lisäksi hankkeen toimenpiteitä voidaan kohdentaa pienissä määrin Pohjois-Kymen Kasvu ry:n toiminta-alueelle mm. yritysryhmien kehittämishankkeisiin aktivoinnin osalta. Hanke tekee läheistä yhteistyötä alueen toimintaryhmien, elinkeinoyhtiöiden, kuntien elinkeinotoimien, sekä HYMY -hankkeen kanssa. Hankkeen tuloksena alueen toimintaryhmien yrityshankkeiden valmistelu- ja päätöksentekoprosessit tehostuvat ja niiden laatu paranee. Lisäksi alueen yritystukihakemusten määrä kasvaa verrattuna aikaisempii vuosiin. Lisäksi alueelle saadaan synnytettyä uusia yritysryhmien kehittämishankkeita

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

177996

Aloituspäivämäärä

31.08.2021

Loppumispäivämäärä

27.02.2023

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.10 Andra samarbetsprojekt

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Interregional

Erityistavoite

1

Asiasanat

Etablering av företagsverksamhet
Ny affärsverksamhet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt