Projekt
Utvecklingsprojekt - 268890

Kaunislehto 2.0: Talomuseon vetovoiman vahvistaminen

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy

- 29.04.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Kaunislehdon talomuseo on vetovoimainen ja näyttävä miljöö Hyrynsalmessa, jossa luonnonympäristöön on koottu merkittävästi vanhoja hirsirakennuksia sekä esineistöä. Kaunislehto on Hyrynsalmen kunnan omistama ja hallinnoima museoalue. Kaunislehdon talomuseo on ollut avoinna kesäkuukausina ilman pääsymaksua. Tavoitteena on mahdollistaa, että Kaunislehdon museon on entistä toimivampi ja tunnetumpi matkailukohde ja sen kehittymistä vetovoimaiseksi matkailukohteeksi on edesautettu. Tavoitteena on myös, että Kaunislehto toimisi jatkossa myös paikallisten tapaamispaikkana, jossa voidaan järjestää erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia. Hankkeessa kehitetään alueen toimintaa ja tunnettavuutta, jotta kävijämäärät alueella kasvavat. Kehittämishankkeen myötä alueen toimijat pystyvät kehittämään omaa toimintaansa hyödyntämällä Kaunislehdon talomuseon erilaisia mahdollisuuksia niin markkinoinnissaan kuin uusien toimintojen kehittämisessä. Hanke tukee vastuullisen matkailun periaatteita erityisesti sosio-kulttuurisesta & taloudellisesta näkökulmasta. Tavoitteena on kulttuurin aito ja kunnioittava esittäminen, elvyttäminen, ylläpitäminen ja vahvistaminen. Hanke tukee paikalliskulttuurin ja kulttuurihistorian näkyvyyttä pyrkien tukemaan paikallista yrittäjyyttä, tavoitteena työllistää paikallisia Kaunislehdon toiminnassa. Lähtökohtaisesti toiminnan aiheuttama hiilijalanjälki pyritään eri keinoin pitämään mahdollisimman pienenä. Tuloksena Kaunislehdon talomuseon toiminnallisuuden mahdollisuudet monipuolistuvat, löydettävyys ja saavutettavuus helpottuvat, ja sen seurauksena museoalueen kannattavuus kasvaa. Museoalue tuottaa tulevaisuudessa elämyksiä kuntalaisille, lähialueen asukkaille ja matkailijoille, jonka myötä tunnettavuus ja käyttöaste kasvavat. Hanke tuottaa alueellisille toimijoille uutta tietoa, jota he voivat hyödyntää omassa toiminnassaan jatkossa. Kaunislehto palvelee myös kyläyhteisöä entistä paremmin sen tuottaessa elämyksiä matkailijoiden lisäksi myös paikallisille.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

268890

Slutdatum

29.04.2025

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Glesbygd

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för utveckling av service och verksamhetsmiljö på landsbygden

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Koordinerings- och aktiveringsprojekt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner