Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 211579

Kaunissaaren kehittämis- ja kunnostamishanke

Eurajoen kunta

31.10.2022 - 11.06.2024

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteena on säilyttää ja elävöittää paikallista kulttuurihistoriaa, tuoda esille Eurajoen merellistä kulttuuriperintöä ja vahvistaa paikallisidentiteettiä, luoda elämyksiä ja hyvinvointia sekä lisätä Kaunissaaren kävijämääriä kestävästi. Hankkeessa laaditaan Kaunissaaren hoito- ja virkistyskäyttösuunnitelma ja parannetaan saaren palvelurakenteita, jotta kävijämäärää voi kestävästi kasvaa. Vahvistetaan ja kestävöidään reitistö sekä toteutetaan viitoitus ja kartat, kunnostetaan taukopaikat, valmistetaan kohdeopasteet ja ohjeet, merkitään maihinnousupaikat ja valmistetaan kulttuuripolun sisältö. Hankkeen pääkohderyhmät ovat kuntalaiset, matkailijat ja veneilijät. Tulevaisuudessa on tavoitteena lisätyn todellisuuden ja monimediaisuuden keinoin elävöittää kohdetta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

211579

Startdatum

31.10.2022

Slutdatum

11.06.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner