Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 35310

Kävelyreitti Sutonen

Huhdin kyläyhdistys ry

01.11.2016 - 01.04.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Huhdin kyläyhdistys r.y.haluaa tarjota kaikille lähiseudun asukkaille momipuolisen lähiliikuntapaikan, jossa luontokokemuksella on iso merkitys. Yhdistys hoitaa Lammiharju-nimistä ulkoilupaikkaa, jota on viime vuosina kehitetty mm. hanke- ja lahjoitusrahoituksella toimivaksi vapaa-ajanviettopaikaksi. (Lammiharju ja Lammiharju2). Yhdistys on niinikään jo vuosien ajan huolehtinut Urjalan Asemanseudun hiihtoladuista ja niitä myötäillen alueelle on päätetty rakentaa opastettu kävelyreitistö. Viimeaikaisissa tutkimuksissa on metsän virkistyskäyttö noussut merkittäväksi terveyttä edistäväksi tekijäksi. Jo pienikin aika metsässä laskee ihmisen stressitasoa ja virkistää kokonaisvaltaisesti koko kehoa ja mieltä. Kävelyreitistö tukee luontevasti Lammiharjun alueen palvelutarjontaa ja lisää alueen vetovoimaisuutta. Yksityisten maanomistajien kanssa on tehty sopimukset alueen käytöstä ja mahdollisista maanparannuksista ja rakennustöistä toteuttamistapoineen. Paikallisia yrittäjiä toivotaan yhteistyökumppaneiksi. Alueelle tullaan hankkimaan tarvittavat opasteet ja kartat sekä reitin varrelle rakennetaan laavu. Hanke tullaan toteuttamaan pääasiallisesti talkootyönä v.v. 2016-2019 aikana. .

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

35310

Aloituspäivämäärä

01.11.2016

Loppumispäivämäärä

01.04.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.5 Fritid och investeringar i turism

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Investeringar som gäller fritid och turism

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt