Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 35310

Kävelyreitti Sutonen

Huhdin kyläyhdistys ry

01.11.2016 - 01.04.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Huhdin kyläyhdistys r.y.haluaa tarjota kaikille lähiseudun asukkaille momipuolisen lähiliikuntapaikan, jossa luontokokemuksella on iso merkitys. Yhdistys hoitaa Lammiharju-nimistä ulkoilupaikkaa, jota on viime vuosina kehitetty mm. hanke- ja lahjoitusrahoituksella toimivaksi vapaa-ajanviettopaikaksi. (Lammiharju ja Lammiharju2). Yhdistys on niinikään jo vuosien ajan huolehtinut Urjalan Asemanseudun hiihtoladuista ja niitä myötäillen alueelle on päätetty rakentaa opastettu kävelyreitistö. Viimeaikaisissa tutkimuksissa on metsän virkistyskäyttö noussut merkittäväksi terveyttä edistäväksi tekijäksi. Jo pienikin aika metsässä laskee ihmisen stressitasoa ja virkistää kokonaisvaltaisesti koko kehoa ja mieltä. Kävelyreitistö tukee luontevasti Lammiharjun alueen palvelutarjontaa ja lisää alueen vetovoimaisuutta. Yksityisten maanomistajien kanssa on tehty sopimukset alueen käytöstä ja mahdollisista maanparannuksista ja rakennustöistä toteuttamistapoineen. Paikallisia yrittäjiä toivotaan yhteistyökumppaneiksi. Alueelle tullaan hankkimaan tarvittavat opasteet ja kartat sekä reitin varrelle rakennetaan laavu. Hanke tullaan toteuttamaan pääasiallisesti talkootyönä v.v. 2016-2019 aikana. .

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

35310

Startdatum

01.11.2016

Slutdatum

01.04.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.5 Fritid och investeringar i turism

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Investeringar som gäller fritid och turism

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner