Projekt
Utvecklingsprojekt - 60544

KäyläGo, Käylän kylän kehittämishanke

Käylän seudun maamiesseura ry

31.01.2018 - 30.01.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

KäyläGo on Käylän kylän kehittämishanke, jota hallinnoi Käylän seudun maamiesseura. Kehittämishankkeen sisältö on koottu kylän kehittämistarpeiden mukaan, johon sisältyy Käylän vetovoimaisuuden lisääminen, digiosaamisen vahvistaminen sekä kartoittaminen kylätalon potentiaalista monipalvelukeskuksena. Konkreettisina toimenpiteinä hankkeessa järjestetään kaikkia kyläläisiä sekä vapaa-ajan asukkaita osallistavia tapahtumia, digipalveluiden kokeilupäiviä, käynnistetään digikummitoimintaa, selvitetään kylätalon potentiaali monipalvelukeskuksena; mitä toimintoja kylätalolle tarvitaan ja mitkä olisi mahdollista vakinaistaa: testipäiviä eri teemoista, päivitetään kyläsuunnitelma sekä tehdään kylälle yhtenäinen markkinointisuunnitelma. Tuloksena on entistä vetovoimaisempi Käylän kylä, jossa järjestetään toimintaa ja palveluita kaikenikäisille. Käylä nähdään paikkana, johon myös lapsiperheet haluavat muuttaa. Digimahdollisuudet ovat otettu käyttöön ja hyviä käytänteitä jaetaan myös muille kiinnostuneille kylille. Kyläsuunnitelma on päivitetty ja kylällä on yhtenäinen brändi, -Kuusamossa käyvät matkailijat haluavat tutustua pohjoiseen Käylän kylään. Käylän verkostot ovat laajat ja sitä kautta Käylä kulkee aina ajan hermolla.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

60544

Startdatum

31.01.2018

Slutdatum

30.01.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.1 Utredningar och planer

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Utredningar och planer

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner