Hanke
Utvecklingsprojekt - 60544

KäyläGo, Käylän kylän kehittämishanke

Käylän seudun maamiesseura ry

31.01.2018 - 30.01.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

KäyläGo on Käylän kylän kehittämishanke, jota hallinnoi Käylän seudun maamiesseura. Kehittämishankkeen sisältö on koottu kylän kehittämistarpeiden mukaan, johon sisältyy Käylän vetovoimaisuuden lisääminen, digiosaamisen vahvistaminen sekä kartoittaminen kylätalon potentiaalista monipalvelukeskuksena. Konkreettisina toimenpiteinä hankkeessa järjestetään kaikkia kyläläisiä sekä vapaa-ajan asukkaita osallistavia tapahtumia, digipalveluiden kokeilupäiviä, käynnistetään digikummitoimintaa, selvitetään kylätalon potentiaali monipalvelukeskuksena; mitä toimintoja kylätalolle tarvitaan ja mitkä olisi mahdollista vakinaistaa: testipäiviä eri teemoista, päivitetään kyläsuunnitelma sekä tehdään kylälle yhtenäinen markkinointisuunnitelma. Tuloksena on entistä vetovoimaisempi Käylän kylä, jossa järjestetään toimintaa ja palveluita kaikenikäisille. Käylä nähdään paikkana, johon myös lapsiperheet haluavat muuttaa. Digimahdollisuudet ovat otettu käyttöön ja hyviä käytänteitä jaetaan myös muille kiinnostuneille kylille. Kyläsuunnitelma on päivitetty ja kylällä on yhtenäinen brändi, -Kuusamossa käyvät matkailijat haluavat tutustua pohjoiseen Käylän kylään. Käylän verkostot ovat laajat ja sitä kautta Käylä kulkee aina ajan hermolla.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

60544

Aloituspäivämäärä

31.01.2018

Loppumispäivämäärä

30.01.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.1 Utredningar och planer

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Utredningar och planer

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

byaverksamhet
nya tjänster
samhörighet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt