Hanke
Utvecklingsprojekt - 16630

Käytännönläheinen tutkimus sikatilalla

A-Tuottajat Oy

01.01.2016 - 22.06.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Käytännönläheinen tutkimus sikatilalla -hanke luo sikatalousyrittäjien, tutkimuksen ja lihateollisuuden välille uudenlaisen yhteistyömallin, jonka tavoitteena on rakentaa tuotantosuuntakohtaiset (porsastuotanto, vieroitettujen porsaiden ja lihasikojen kasvatus) tilatutkimuksen ja tuotannon seurantatietojen hyödyntämismallit ja kanavat, joiden avulla tutkimus- ja tilalta kerätty tieto konkretisoidaan nopeasti sikatalousyrittäjien käyttöön. Hankkeen kesto on 3 vuotta. Hanke koostuu neljästä eri työkokonaisuudesta, jotka keskittyvät tiloilta kerättävän datan hyödyntämiseen, kotimaisen valkuaisen käyttöön lihasikojen ruokinnassa, korkeatuottoisten emakoiden taloudellisesti kannattavan ruokinnan toteuttamiseen ja porsaiden ruokintaan välikasvattamossa. Hanke toteutetaan Etelä-Pohjanmaan, Varsinais-Suomen ja Satakunnan ELY -keskusten alueilla.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

16630

Aloituspäivämäärä

01.01.2016

Loppumispäivämäärä

22.06.2020

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Hankeluonne

Interregional

Erityistavoite

4

Asiasanat

svin

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt