Projekt
Investeringsprojekt - 290033

Käyttövesijärjestelmän kunnostus

Luoteis-Juvan Erä ry

- 30.12.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Nykyisen porakaivon veden laadun kanssa on ollut pitkään ongelmia. Käytössä on suodattimet mitkä eivät ole riittävät. Tilojen käyttö on hankalaa koska juomavesi on tuotava kohteeseen mukana, siksi päädyttiin vesijärjestelmän kunnostamiseen. Tiloja käyttävät myös Luoteis-Juvan Maa -ja Kotitalousseura sekä kyläläiset. Hankkeella pyritään luomaan nuorille käyttökelpoinen toimintaympäristö yhdistystoiminnassa. Kunnostuksen jälkeen tilojen käyttö helpottuu ja kyläyhteisön hyvinvointi paranee sekä veden kuljetuksesta aiheutuneet päästöt vähenevät merkittävästi. Tarjouksien ja kyselyiden jälkeen päädyimme toteuttamaan hankkeen porakaivon pesun Lokapalvelu Siilillä ja pumpun sekä suodatinjärjestelmän asennukset Juvan Lvi -ja Sähkötyöllä. Hanke toteutetaan vuoden 2024 aikana Juvalla yhdistyksen tiloissa.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

290033

Slutdatum

30.12.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Glesbygd

Åtgärd

Investeringsprojekt

Underåtgärd

Investering som genomförs som småskaliga projekt

Typ av åtgärd

Småskaliga projekt

Åtgärdens specifierare

Investering som genomförs som småskaliga projekt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner