Hanke
Utvecklingsprojekt - 9368

Kehätyö!

Meri-Vakan 4H-yhdistys ry

06.11.2015 - 29.11.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Kehätyö! - hankkeen tavoitteena on luoda neljän kunnan Nousiainen, Mynämäki, Taivassalo ja Vehmaa, alueelle uusi toimintamalli ja yhteydenpitokanava yritysten, maatilojen ja yhdistysten nuoren ja innovatiivisen työvoiman hankkimisen tueksi. Luodaan kuntiin uusi Kehätyö - ilmiö sivustoineen, joka yhdistää työnantajat ja 14-22 -vuotiaat nuoret. Uusi Kehätyö!- ilmiö luodaan hankkeen aikana vahvalla hankkeen markkinoinnilla, käymällä työnantajien kanssa henkilökohtaisia keskusteluja ja samalla etsitään uusia työllistymisen paikkoja. Koulutetaan nuoria vastaamaan työelämän vaatimuksia sekä kannustetaan heitä työllistymään yrittäjinä . Tällä saadaan saadaan aikaan uusia työpaikkoja ja palveluja sekä kehitetään kohderyhmien välille uusia yhteistyömalleja.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

9368

Aloituspäivämäärä

06.11.2015

Loppumispäivämäärä

29.11.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Interregional

Erityistavoite

4

Asiasanat

ungdomar

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt