Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 114952

Kehittämishake

Kuivaniemen Yrittäjät ry

01.01.2020 - 31.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Kuivaniemen Yrittäjät ry:n hanke tapahtumien järjestämiseksi

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

114952

Startdatum

01.01.2020

Slutdatum

31.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner