Projekt
Utvecklingsprojekt - 83205

Kehittyvä bioenergialiiketoiminta, BioLiito

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

31.12.2018 - 04.01.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

BioLiito - hankkeen toimenpitein edistetään jo alalla toimivien ja suunnitteilla olevien yritysten edellytyksiä parantaa liiketoimintansa laatua ja rakentaa kasvua. Nykyisen liiketoiminnan tietoinen kehittäminen varmistaa alalla toimivien yritysten paremman menestymisen mahdollisuuden nykyisessä kilpailutilanteessa. Toisaalta vain vahva yritys voi menestyä kestävällä tavalla kilpailussa, jota uudet investoinnit, muuttuva markkinatilanteet tai kiristyvä kilpailu voivat aiheuttaa. Hanke edistää lakiuudistuksen myötä avautuneen metsävaratiedon tehokasta hyödyntämistä metsäbioenergiaan perustuvien uusien palvelutuotteiden kehittämiseksi metsäalalle. Tämä tukee uuden liiketoiminnan syntymistä sekä yritysten kannattavuuden ja asiakkaan palvelukokemuksen kohentamista. Lisäksi toimenpiteillä ohjataan yrityksiä ns. epätyypillisissä tilanteissa, joita yritys liiketoiminnassaan kohtaa, mutta joihin ei ole kokemuksen vähäisyyden takia ole toimintarutiinia ja riittävää tietoa toimia itsenäisesti. Hankkeessa pyritään tavoittamaan myös sellaiset yritykset, joita ei tavallisesti tavoiteta kutsuilla koulutustilaisuuksiin. Keinona parempaan tavoittamiseen käytetään tapahtumaviestinnän uudistamista vastaamaan paremmin modernia digiviestintää. Hankkeessa pyritään aktiiviseen tilaisuuksia edeltävään sähköiseen sisällön tuotantoon, joka herättää huomion hankkeen tarjontaan jo ennen järjestettäviä tilaisuuksia. Hankkeen tuottama materiaali kootaan keskitetysti yhteen paikkaan hanketoteuttajan ylläpitämälle sähköiselle alustalle ja tapahtumien jälkiviestinnällä ylläpidetään kohderyhmien kiinnostusta seuraaviin tilaisuuksiin. Hanke tuottaa myös erilaisia sähköisiä, etäyhteydellä osallistuttavia tilaisuuksia. Tapahtumien viestinnän toteutus erilaisissa kanavissa parantaa hankkeen näkyvyyttä ja siten vaikuttavuutta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

83205

Startdatum

31.12.2018

Slutdatum

04.01.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Utbildning som riktar sig till skogsbruksbranschen (90%).

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner