Hanke
Utvecklingsprojekt - 183965

Kehittyvä Botniaring

Kurikan kaupunki

31.10.2021 - 30.03.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa laaditaan kehittämissuunnitelma Kurikan Jurvan alueella sijaitsevan Botniaringin alueelle. Botniaringin alue on kehittynyt viimevuosina laajentaen rata-alueitaan muun muassa kiihdytysradalla. Alueen toimintoja on päämäärätietoisesti laajennettu niin, että ne palvelevat myös muuta kuin kilpailutoimintaa. Hankkeessa laadittavassa kehittämissuunnitelmassa otetaan huomioon koko laajentuva Botniaringin alue. Suunnitelmassa kartoitetaan alueen nykytila ja kehittämissuunnat elinkeinollisesta näkökulmasta sekä mahdolliset yhteistyökumppanit tavoitellun kehityksen saavuttamiseksi. Suunnitelmassa otetaan huomioon alueen erilaiset toiminnot ja erilaiset toimijat sekä paikallisesta elinkeinoelämässä, matkailussa että kansainvälisesti. Tärkeänä huomioitavana seikkana on moottoriurheiluratojen tulevaisuuden tarpeet. Hankkeen toteuttajana on Kurikan kaupungin elinvoimaosasto.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

183965

Aloituspäivämäärä

31.10.2021

Loppumispäivämäärä

30.03.2023

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

Fritidsboende
Internationell/Internationalisering
aktivitetsturism
nya tjänster
turism

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt