Hanke
Utvecklingsprojekt - 148576

Kehittyvä kyläekosysteemi

Vuolijoen maaseutuyhdistys ry

14.03.2021 - 14.01.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa otetaan käyttöön käytöstä poistunut jätevedenpuhdistamo nuorten moottoriharrastus toimintatilana ja tuodaan Vuolijoelle sähköautojen latauspiste. Lisäksi hankkeessa kehitetään alueen näkyvyyttä, viihtyvyyttä ja vetovoimaisuutta muun muassa liikkuvien kyläteosten ja muiden toimenpiteiden kautta. Lisäksi etsitään ratkaisuja alueellisiin asumisen ja rakentamisen ongelmiin.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

148576

Aloituspäivämäärä

14.03.2021

Loppumispäivämäärä

14.01.2023

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

byaverksamhet
kultur
miljö
nätverk
samhörighet
sociala medier
ungdomar

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt