Hanke
Utvecklingsprojekt - 147852

Kehittyvät, kansainvälistyvät ja osaavat pienyritykset, KEKO-hanke

ProAgria Etelä-Suomi ry

31.12.2020 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Yritysryhmähanke on rakennettu yritysten tarpeista. Jokaisen yrityksen kehittämistarpeet on käyty läpi ja analysoitu, löydetty yhteiset tavoitteet ja toimenpiteet ja eritelty jokaisen yrityksen tarvitsemat omat kehittämistoimet. Hanke on rakennettu ja budjetoitu yhdessä yritysten kanssa. Hanke on alueiden välinen. Hankkeessa mukana: Pohjois-Kymen Kasvu ry: Iitin Maatilatori Oy, Iitti, Manner Kahvila Oy/Virtakiven Sauna, Voikkaa, Ville Pisto Oy/Rantamesta, Iitti, Sepra ry: Takaladon Liha Oy, Hamina, Varapäällikkö Oy, Hamina Hankkeen tavoitteina ovat yritysryhmän liiketoimintaosaamisen, markkinoinnin suunnittelun ja kansainvälistymisosaamisen kehittäminen, yritysten vahvuuksien ja kilpailuetujen löytäminen ja niiden vahvistaminen. Yritykset ovat vahvasti verkottuneet, hankkeesta hyötyä myös yritysryhmän yritysten vaikutuspiirissä oleviin muihin yrityksiin. Hankkeen yhteisiä toimia ovat: talouden suunnittelu ja seuranta, markkinointisuunnitelman laadinta ja budjetointi, kansainvälisten yhteyksien luominen, kotimaan opintomatka ruoka- ja matkailualan yrityksiin eli vertaisyrityksiin, ulkomaan opintomatka Viroon ruoka- ja matkailualan yrityksiin – vertaistukea ja uusia toimintamalleja ja yhteistyön tiivistäminen yritysryhmän eri yritysten välillä. Hyödyttää sekä yrityksiä itseään että alueen ruoka- ja matkailupalvelujen tarjontaa. ProAgria vastaa omalla asiantuntemuksellaan pääosasta yritysryhmän yhteisestä kehitystyöstä. Jokaiselle yritykselle on suunniteltu ja budjetoitu oma yrityskohtainen osuus, toteutus yhteisten kehittämistoimien rinnalla. Hankkeen tuloksena yritysten avainhenkilöiden osaaminen liiketoiminnassa, markkinoinnin suunnittelussa ja kansainvälistymisessä on lisääntynyt, yritysten kannattavuus on parantunut, yritysten yhteistyö on lisääntynyt merkittävästi, tuotteiden ja palvelujen laatu on parantunut, on syntynyt uusia tuotteita ja palveluja yritysten kesken, yritykset saavat uusia, virkistäviä ideoita tuotteisiin, palvelujen ja toimintaan.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

147852

Aloituspäivämäärä

31.12.2020

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Företagsgruppens utvecklingsprojekt (75 procent).

Hankeluonne

Interregional

Erityistavoite

1

Asiasanat

Internationell/Internationalisering
marknadsföring
matturism
nya tjänster
produktutveckling
turism
utvecklande av företagsgrupp

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt