Hanke
Utvecklingsprojekt - 94796

Kehittyvät kylätalot

Uudenmaan Kylät ry;Nylands Byar r.f.

31.07.2019 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Uudenmaan Kylät ry:n Kehittyvät kylätalot -hanke auttaa kyliä ja kaupunginosia kylä- ja seurantalojen käyttömahdollisuuksien kartoittamisessa. Hankkeen tavoitteena on kylä- ja seurantalojen brändäämisen sekä viestinnällisen osaamisen ja innon lisääntyminen. Tarkoitus on löytää hyviä ja tuottavia tapoja kylätalojen käyttöön ja markkinointiin. Tavoitteena on myös tietotaidon lisääminen kylätalojen huoltoon ja turvallisuuteen liittyen. Hanketta toteutetaan Uudenmaan maaseutualueella Itä-Uudenmaan kuntia lukuun ottamatta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

94796

Aloituspäivämäärä

31.07.2019

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Interregional

Erityistavoite

3

Asiasanat

byaverksamhet
kultur
samhörighet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt