Projekt
Utvecklingsprojekt - 180070

Keitele-ilmiö

Keiteleen vesiliikenteen perinneyhdistys ry

03.01.2022 - 07.11.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Keitele-ilmiö on kulttuuri / luontomatkailuhanke, jossa tuodaan esiin Keitele-järven ja sen lähialueen historiaa ja tapahtumia todellisten historiallisten hahmojen sekä fiktiivisten tarinoiden kautta. Hankkeessa tutkitaan alueen historiaa, henkilöitä, tapahtumia ja kehitystä peilaten sitä Suomen historiaan sekä nykyaikaan ja tämän päivän ilmiöihin. Hankkeen tavoitteena on kartoittaa ja koota tieto yhteen niin, että ne vahvistavat paikallisidentiteettiä, tuovat esille alueen historiallista merkitystä ja lisäävät paikallisten kulttuuri/luonto yhteisöjen tarjontaa sekä alueen kiinnostavuutta yleensä. Hankerahoitus kohdistuu suunnittelu- ja kehittämistoimiin.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

180070

Startdatum

03.01.2022

Slutdatum

07.11.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner