Hanke
Utvecklingsprojekt - 158912

Keiteleen Yhdistysten talo

Keiteleen kunta

30.04.2021 - 30.03.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Keiteleen yhdistysten talo -hanke on Keiteleen kunnan ja aktiivisten yhdistysten yhteinen hanke jossa otetaan kuntakeskustassa sijaitseva Lääkärintalo yhdistyskäyttöön ja luodaan siitä yhdistysten toiminnan keskus ja kuntalaisten olohuone. Hankkeessa kehitetään kunnan, yhdistysten ja yritysten välistä yhteistyötä ja verkostoitumista sekä yhteistoimintaa monipuolisesti. Hankkeessa suunnitellaan ja kehitetän Keiteleen alueen tapahtumia ja luodaan näin lisää pöhinää Keiteleen raitille ja torialueelle. Hankkeessa toteutetaan lisäksi Keiteleen Puupolun sisällön suunnittelu ja tuottaminen sekä materiaalin vienti digitaaliselle alustalle. Hankkeen toimenpiteisiin kuuluu myös yhdistysten oman toiminnan ja toimintatapojen kehittäminen niin että se pystyy vastaamaan entistä paremmin yhteiskunnan rakenteellisiin muutoksiin.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

158912

Aloituspäivämäärä

30.04.2021

Loppumispäivämäärä

30.03.2023

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

byaverksamhet
kommunikation
nya tjänster
nätverk
rekreations- och hobbyverksamhet
samhörighet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt