Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 19414

Kejsarhamnens bastu i Högsåra

Högsåra byalag rf

14.03.2016 - 06.03.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

BAKGRUND Kejsarhamnen i Högsåra är en hamn med anor ända från Tsar Alexander III:s tid. Tsaren besökte hamnen ett otal gånger på 1880-talet och den skyddade fladan har sedan dess kallats just Kejsarhamnen. I modernare tid har Kejsarhamnen utnyttjats av fritidsbåtar tack vare sitt ypperliga läge vid farleden mellan Hangö och Åbo. Kapaciteten har utökats småningom och idag ryms ca 50 båtar vid pontonbryggan. Det årliga antalet besökande båtar närmar sig 2000. Verksamheten sköts av Högsåra Byalag som också efter hand byggt ut hamnen med mera pontoner, kioskverksamhet, toaletter, avfallshantering och bastu. Den bastu som nu finns i Kejsarhamnen byggdes ursprungligen i Håll Skärgården Rens regi. Byalaget har sedan övertagit bastun och renoverat den i olika repriser. I takt med ökande besökarmängder har bastuns kapacitet blivit otillräcklig och Byalaget har redan ett antal år diskuterat möjligheten att förnya den. Våren 2015 arrenderade Byalaget området där bastun och bryggan befinner sig av den samfällighet som äger området. Möjligheterna att planera och utöka verksamheten är därför nu betydligt bättre. Undantagslov för en ny bastu beviljades i juni 2015. Byggnadslovsansökan har lämnats in hösten 2015. PROJEKTBESKRIVNING För att öka kapaciteten och höja standarden på hamnen planerar Byalaget dels att bygga den nya bastun, dels fräscha upp den gamla och förse den med polettduschar. På så sätt fördubblas bastukapaciteten och gästerna ges också en möjlighet att bara duscha. Hamnen har varit öppen från första maj till sista september. I synnerhet vår och höst har bastun utnyttjats av bybor och sommarboare. En ny bastu och duschmöjligheter ökar således också trevnaden för folk som bor på Högsåra. Kejsarhamnen är den större av Högsåras två gästhamnar. Som det nu ser ut kommer antalet gästande båtar att bara öka och behovet av service att bli bara större. Byggandet av en ny bastu är en del av Byalagets strategi att fortsättningsvis utöka kapaciteten och servicen i hamnen och göra den till en hamn dit man gärna kommer pånytt. FÖRVERKLIGANDE Byggandet av en ny bastu har varit på byalagets agenda redan ett antal år. Hittills har dock projektet strandat för att byalaget konstaterat att kostnaderna blir för stora. Möjligheten till LEADER-bidrag ställer dock saken i ny dager och därför har byalaget på nytt tagit upp frågan. Bastun skulle bli på ca 25 m2 med terrass ut mot Kejsarhamnen och möjlighet att simma nedanför. En polettdusch med skild ingång placeras i ena ändan. Utrymmena kaklas och förses med golvvärme för att underlätta skötseln. Gråvattnet tas omhand enligt dagens krav. För att trygga vattentillgången bör antagligen en ny brunn borras. Då kan båtgästerna också få tillgång till dricksvatten, vilket inte nu är fallet. Planeringen och ritandet av bastun sköts av Kimitoöns kommuns områdesarkitekt Åke Lindeberg. Om allt går som planerat hoppas vi att bastun kan stå färdig till säsongen 2016.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

19414

Aloituspäivämäärä

14.03.2016

Loppumispäivämäärä

06.03.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.5 Fritid och investeringar i turism

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Investeringar som gäller fritid och turism

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt