Projekt
Utvecklingsprojekt - 291252

Kekseliäs ja ketterä Ruokaprovinssi

ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry

- 29.04.2027

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hanke kehittää Ruokaprovinssi-brändiä ja viestintää sekä heimouttaa Ruokaprovinssin toimijoita tiiviimmäksi yhteisöksi. Työ luo pohjaa muulle Ruokaprovinssin kehittämiselle ja Ruokaprovinssi-verkoston toimijoiden menestykselle. Työn kohteena on koko eteläpohjalainen ruokaketju pellolta pöytään. Hanke toteuttaa kuuden Ruokaprovinssi 2030 – paras paikka ruokabisnekselle -strategian tavoitteen saavuttamiseksi asetettuja toimenpiteitä. Seuraavassa on lista strategiasta poimituista tavoitteista, joita toteutetaan 25 toimenpiteen kautta. Tavoiteotsikon jälkeen olevissa suluissa on mainittuna strategian painopiste, jonka alle tavoite kuuluu. - Ruokaprovinssi on ilmiö (Ruokaprovinssibrändi) - Ruokaprovinssi on tiivis ja aktiivinen (Ruokaprovinssiheimo) - Ruokaprovinssiheimolla on infrastruktuuri (Ruokaprovinssiheimo) - Etelä-Pohjanmaa on tapahtumien paikka (Ruokabisnes) - Ruoantuotantoa arvostetaan (Ruokabisnes) - Ruokaprovinssissa tehdään aktiivista innovaatiotoimintaa (RuokaPROvinssi) Hankkeessa on kaksi läpäisyteemaa, jotka otetaan huomioon kaikkien toimenpiteiden toteuttamisessa. Ne ovat digitalisaatio ja tulevaisuusymmärrys. Ruokaprovinssille laaditaan ammattilaisten voimien brändi- ja viestintäsuunnitelma, jonka pohjalta Ruokaprovinssin ilme päivitetään. Viestintään kehitetään vaivattomia ja panos-tuotos-suhteeltaan tehokkaita sekä oivaltavia viestinnän keinoja, jotka ovat yhä useamman Ruokaprovinssin ruokaketjun toimijan ulottuvilla. Heimouttamistoimenpiteitä tehdään mm. Ruokaprovinssin yhteisten tapahtumien ja yhteistyöalustojen kehittämisen kautta. Ruokaprovinssi-klusteri ilmoitetaan EU:n klusteriportaaliin, mikä lujittaa Ruokaprovinssin näkymistä kokonaisuutena myös kansainvälisesti. Hanketta toteuttavat pääkumppanina ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry / Etelä-Pohjanmaan Maa- ja kotitalousnaiset, Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy ja Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

291252

Slutdatum

29.04.2027

Är det ett Leader-projekt?

ei

Typ av landsbygd

Inre stadsområde

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för utveckling av service och verksamhetsmiljö på landsbygden

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Koordinerings- och aktiveringsprojekt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner