Projekt
Utvecklingsprojekt - 295571

Kelkkailijoiden Kemijärvi

Kemijärven Kehitys Oy

- 30.12.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Kelkkailu on tärkeä ja suosittu harrastus paikallisille. Kelkkailun suunnitelmallisesta kehittämisestä on puhuttu pitkään ja nyt Kemijärven Vapaa-ajan kelkkailijat nostivat tarpeen esille. Hankkeen tavoitteena edistää kelkkaharrastuksen turvallisuutta sekä edistää paikallisten harrastusmahdollisuuksia. Hankkeen tuloksena syntyy kelkkailun kokonaisvaltainen kehittämissuunnitelma. Kehittämissuunnitelma sisältää reittien turvallisuuteen liittyvän osion 1., jossa vaaranpaikat luetellaan, sekä niiden korjaus/muutostarpeiden ehdotukset, osiossa 2. selvitetään pistoreittien tarve kelkkaillen saavutettavien palvelujen äärelle ja näiden sijainti ehdotukset, osiossa 3 tarkastellaan eniten käytössä olevien kelkkareittisovelluksien tiedot ja näiden korjausehdotukset ja lisäykset sekä osiossa 4. selvitetään sähkökelkkojen latauspaikat, sekä ehdotukset kohdista joille ne sähköisen kelkkailun mahdollistamiseksi ovat välttämättömiä. Hankkeen kohderyhmänä ovat erityisesti nuoret ja kelkkailusta kiinnostuneet kemijärveläiset. Ja välillisesti kelkkailua harrastavat matkailijat.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

295571

Slutdatum

30.12.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Kärnlandsbygd

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Utredningar och planer

Typ av åtgärd

Informationsförmedlingsprojekt

Åtgärdens specifierare

Utredningar och planer

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO0

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner