Projekt
Investeringsprojekt - 294426

Kello-Aatsingin osakaskunnan vesistökunnostus- ja hoitokalastushanke 2024–2026.

Kello - Aatsingin osakaskunta

- 30.12.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Kello-Aatsingin osakaskunta on toteuttamassa vesistökunnostushanketta Aatsingin vesialueella vuosien 2024–2026 aikana. Hanke on osa vuonna 2022 käynnistynyttä hankekokonaisuutta - Aatsingin vesistöalueen virkistyskäytöllinen ja kalataloudellinen kunnostus 2023–2033. Osakaskunta vastaa ja toteuttaa vaiheen 2, nimellä; Kello-Aatsingin osakaskunnan vesistökunnostus- ja hoitokalastushanke 2024–2026. Aatsinginjärvien ja -joen vesi- ja rantakasvusto on rehevöitynyt ja kasvanut niin laajaksi, että se haittaa veneilyä. Kalastossa vähempiarvoiset särki- ja ahvenkannat ovat runsastuneet ja kääpiöityneet liian tiheiden kantojen takia. Vesikasvuston niitto ja hoitokalastus ovat tarpeellisia toimia. Hankkeen investointiosiossa (1.5. – 31.12.2024) osakaskunta hankkii vesikasvien niittoon soveltuvan järeän kaislanniittokoneen, kaislojen keräilyyn tarkoitetun kaislaharvan sekä em. kaluston käyttämiseen soveltuvan alumiinirunkoisen veneen, moottorin ja kuljetustrailerin. Hoitokalastukseen liittyen osakaskunta tekee ja investoi kahteenkymmeneen (20) hoitokalastuskatiskaan. Investoinnin peruste, oman vesikasvienniittokaluston hankkimiseen, on palveluna ostettavan niiton huomattava kalleus, etenkin kun niitot on toistettava kolmena peräkkäisenä vuotena, pysyvämmän tuloksen aikaansaamiseksi. Osakaskunnalla on vesikasvien niittotarvetta myös tulevina vuosina, kun laajempi hankekokonaisuus etenee järvialueen ylä- ja alapuolisiin vesistöihin. Tavoitteenahan on koko Aatsingin vesistöalueen virkistyskäytöllinen ja kalataloudellinen kunnostus kymmenen vuoden aikana (2023–2033). Katiskojen osalta investoinnin peruste on alkukesiin liittyvä yhteinen hoitokalastusponnistus osakaskunnan toimesta. Hoitokalastukseen liittyy myös pauneteilla tapahtuva hoitopyynti. Investoinnit toteutetaan alkukesästä 2024, jotta vesikasvien niitot järvien välisillä salmialuilla sekä jokisuistossa (niittotarve yht. 2 ha) saadaan käyntiin heinä-elokuun vaihteessa.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

294426

Slutdatum

30.12.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Typ av landsbygd

Glesbygd

Åtgärd

Investeringsprojekt

Underåtgärd

Allmännyttiga naturresursinvesteringar

Typ av åtgärd

Allmännyttiga miljö- och klimatinvesteringar

Åtgärdens specifierare

Allmännyttiga investeringar i hållbar förvaltning av naturresurser

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO5

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner