Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 77662

Keltaiset kehykset vihreällä vyöhykkeellä – NatGeo kehykset

Kehittämisyhdistys Sepra ry

30.06.2018 - 29.11.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Alueidenvälinen investointihanke tukee Kansainvälisen kehittämishankkeen tavoitetta luoda Keltaisia kehyksiä hyödyntävä, neljässä maassa eri alueilla muodostuva reittien kokonaisuus vähemmän tunnettujen luontokohteiden ympärille. Investointihankkeella toteutetaan reittiin liittyvät National Geographic tuotemerkin mukaiset Keltaiset kehykset kahden Leader-ryhmän alueille. Samalla muodostetaan alueiden- ja kansainvälinen toimijaverkosto. / hankeaikaisten muutosten takia kehyksistä tulee pääosin vihreät ja kv-kumppanina on Brexitin takia vain Viro Tavoitteena on vahvistaa asukkaiden ja toimijoiden paikallisidentiteettiä sekä nostaa kehysten avulla esiin alueellisia luonto- ja kulttuuriarvoja. Hankkeessa halutaan kannustaa löytämään innovatiivisia ja kestäviä ratkaisuja luonnossa liikkumiseen paikallisia ihmisiä ajatellen, sekä luontomatkailun edistämiseen kehykset koko ajan taustalla. Siinä vaiheessa kun investoinnit on tehty ja Keltaisten kehysten reitti luotu, on tavoitteena kansallisten ja kansainvälisten vierailijoiden lukumäärän kasvu. Hankkeen aikana halutaan lisätä toimijoiden määrää Keltaisten kehysten teeman parissa. Lisäksi halutaan lisätä yhteisöjen osallisuutta luontomatkailun kehittämisessä alueillaan, mikä käytännössä toteutuu osallistamalla heitä kehysten sijoituspaikkojen valintaan ja paikoilleen asentamiseen, sekä ylläpitoon. Kerrannaisvaikutuksena hankekauden jälkeen on yhdessä kehittämishankkeen kanssa mahdollistettu taloudellista kasvua ja investointeja alueille matkailuun liittyen. Seuranta liittyen itse kehysten muodostamaan reittiin on yksinkertaista; seurataan mihin tahtiin eri alueilla perusreitti saadaan muodostettua ja kuinka monta kehystä reitin muodostamiseen on tehty. Tavoitteena on, että reitti on muodostettu hankkeen päättyessä v.2020 lopussa. Verkoston kehittymistä seurataan listaamalla mukana olevat tahot hankkeen käynnistyessä kesällä 2018 ja tarkastelemalla mikä on verkoston jäsenten määrä hankekauden päättyessä 2020.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

77662

Aloituspäivämäärä

30.06.2018

Loppumispäivämäärä

29.11.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, investering

Hankeluonne

Interregional

Erityistavoite

3

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt