Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 170088

Kemihaaran kylätalon korjaus

Kemihaaran kyläseura ry

26.05.2021 - 30.08.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Kemihaaran kylätalo on rakennettu 1952 Piittisjärven maamiesseuran taloksi. Maamiesseuratoiminnan hiipuessa seuran toiminta muutettiin Kemihaaran kyläseuraksi rekisteröimällä se 17.9.1997. Kemihaaran kylätalo on ollut käyttämättömän lähes 20 -vuotta ja syksyllä 2019 aktivoidun kyläseuratoiminnan yhdeksi tavoitteeksi asetettiin kylätalon korjaaminen yhteiseksi kokoontumispaikaksi. Kyläseuratoiminta on tärkeä lähidemokratian toimijana ja osana kunnan strategian toteuttajana. Vuoden 2020 aikana on tehty selvityksiä korjaustarpeista kuulemalla asiantuntijoita; Kylätalon kunnon ovat katselmoineet Ranuan kunnan rakennustarkastaja Risto Niemelä, rakennusterveysasiantuntija insinööri Harri Syrjälä, joiden lausunnot ovat hakemuksen liitteenä. Korjaussuunnitelmat on laadittu kuulemalla eri työvaiheiden ammattilaisia ja kyläseuran vastuuhenkilöiden omaa rakennusalan osaamista. Tärkeimmät kunnossapito- ja korjauskohteet: 1. Vesikaton uusiminen asentamalla nykyisen huopakatteen päälle maalipinnoitetusta pellistä valmistajan ohjeen mukaisesti pystysaumakate. 2. Ravintola / kahvio-osan vesikatossa olleen vesivuodon aiheuttamien vaurioiden korjaus. 3. Rakennuksen liittäminen Carunan sähköverkkoon. Liittäminen edellyttää sähkölaitteiden tarkastamista alan asennusoikeudet omaavan asentajan toimesta. 4. Rakennuksen liittäminen Piittisjärven Vesiosuuskunnan talousvesijohtoverkkoon, joka edellyttää vesikalusteiden toimivuuden tarkastamista ja mahdollisesti joiltakin osin uusimista. 5. Piha-alueen muotoileminen leikkaamalla/poistamalla rakennuksen yläpuolella oleva taloon päin laskevaa maata n. 500 m3. Maastomuotoilun avulla hulevedet saadaan ohjattua poispäin rakennuksesta. Maanrakennustöihin sisältyy jätevesijärjestemän suunnittelu nykymääräysten mukaiseksi. Rakentaminen 2. vaiheessa 2023. 6. Kylän yhteisten asioiden informaatiopisteen suunnittelu ja toteutus piha-alueelle.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

170088

Aloituspäivämäärä

26.05.2021

Loppumispäivämäärä

30.08.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt