Hanke
Utvecklingsprojekt - 25970

Kemijärvi-matkalla maailmalle

Kemijärven Matkailu ry

31.05.2016 - 26.06.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Lapin kehitysnäkymät matkailun osalta ovat lupaavat. Kemijärvellä matkailun pääpaino on tällä hetkellä kesän tapahtumissa ja ympärivuotisesti työmatkailussa. Valtaosa matkailijoista on kotimaisia. Matkailuun panostavia yrityksiä alueelle on tullut lisää. Erityisesti kansainvälisen matkailun tiedon ja osaamisen kehittämisessä on lisäämistä. Kehittäminen edellyttää ydin- ja lisätuotteiden sekä palvelun kehittämistä laajasti osaamisen ja tiedon lisäämisen avulla. Kemijärvien matkailualuetta voidaan pitää matkailun kannalta neitseellisenä. Hankkeen keskeinen tavoite on tiedon, osaamisen ja yhteistyön kehittämisen kautta rakentaa yhteisiä toimivia tuotteita kansainvälisille asiakkaille ja näin lisätä kansainvälistä matkailua alueella. Lisäksi tavoitteena on tuotteiden tuotanto ¿ ja palveluprosessien hionta, viimeistely ja testaaminen yhdessä. Keskeisinä toimenpiteinä tässä hankkeessa ovat asiantuntijoiden vetämät työpajat. Työpajojen tavoitteena on alueen kansainvälisen matkailun keskeisten osaamisalueiden osaamisen kasvattaminen, yhteistyön lisääminen alueen kansainvälisen matkailun kehittämiseksi, alueen kv-matkailumarkkinoinnin kehittäminen ja alueen matkailumarkkinointi kohderyhmälähtöisesti.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

25970

Aloituspäivämäärä

31.05.2016

Loppumispäivämäärä

26.06.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

turism

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt