Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 7462

Kempeleen kierrätyskeskus

Kempeleen kunta

01.09.2015 - 23.04.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Kempeleen Kierrätyskeskus. Ajatus Kempeleen kunnan omasta kierrätyskeskuksesta lähti kuntalaisaloitteen pohjalta. Hankkeen avulla remontoidaan Pirilän alueella sijaitseva entinen vihannesvarasto pysyvään kierrätystoimintaan soveltuvaksi. Remontti toteutetaan soveltuvin osin omana työnä, tarjoten myös sitä kautta työllistymismahdollisuuksia pitkäaikaistyöttömille. Toiminnassa hyödynnetään Oulun seudun ammattiopiston logistiikan koulutusohjelmaa kuljetusten järjestämisessä, tarjoten opiskelijoille tärkeitä käytännön työssäoppimispaikkoja. Hankkeen kohderyhmänä ovat Kempeleen ja Oulun eteläisten kuntien asukkaat. Hankkeen päätyttyä Kierrätyskeskus jatkaa pysyvänä toimintana siisteissä ja turvallisissa tiloissa mahdollistaen: - kierrätyksen lähipalveluna kempeleläisille ja lähikuntien asukkaille - kestävän kehityksen toimintamallin juurtumisen pysyväksi osaksi arkea - materiaalin vastaanoton, kunnostamisen ja kierrättämisen - poistetun kaluston kunnostamiseen ja kierrättämiseen - käärepaperin toimittamisen kukkakauppojen tarpeisiin - kunnan kaataman puutavaran työstämisen polttopuiksi ja tarjoamisen myyntiin Hankkeen avulla uusitaan: vesikate, ikkunat, ovet ja seinäpinnat. Hankerahoitus käytetään palkkoihin, materiaaleihin, rakennustelineiden ja -laitteiden vuokriin, sekä kalustoon ja kuljetuksiin.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

7462

Aloituspäivämäärä

01.09.2015

Loppumispäivämäärä

23.04.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt