Projekt
Utvecklingsprojekt - 72262

Kerimäen historia III: Haastattelut

Kerimäen Historiaseura ry

31.07.2018 - 28.06.2024

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Päätavoite: Saada pääosin sähköisessä muodossa tehdyksi, kootuksi ja jäsenneltynä tallennetuksi aikalaistoimijoiden haastatteluja - vähintään 50 henkilöltä - Kerimäen keskeisestä historiasta vuosilta 1981-2012. Haastattelutallenteiden pohjalta tulee myöhemmin eri hankkeena voida laatia kooste, joka muodostaa Kerimäen historia III -teoksen ytimen. Tavoitteena on Kerimäen viime vuosikymmenten historiaa monipuolisesti ja eri näkökulmista kuvaava haastatteluaineisto, jossa käydään läpi myös asioiden, päätösten ja tapahtumien taustoja ja niihin vaikuttaneita seikkoja. Kunnan, seurakunnan, elinkeinoelämän, kulttuurin, liikunnan ja muiden yhteisöjen ja toimintojen kuvausta. Lisätavoite: Hankeaineisto hyödynnettävissä jatkossa tutkimus- ja opetustyössä. Aineisto kootaan vapaaehtoisvoimin haastatteluina, joita pohjustamaan kerätään paikallisten yhteisöjen toimintakertomuksia ja vastaavia julkaisuja. Historiatyön ammattilaisilta hankitaan haastattelurunkojen laadintaan ja haastatteluaineiston käsittelyyn ja jäsentelyyn asiantuntija-apua, jotta aineisto mahdollisimman hyvin palvelisi myöhempää historiateoksen laadintaa. Hankkeen toteutuksesta vastaa lähinnä Kerimäen Historiaseura ry:n hallituksesta koostuva hankeryhmä talkootyöperiaatteella.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

72262

Startdatum

31.07.2018

Slutdatum

28.06.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner