Hanke
Utvecklingsprojekt - 74460

Keruupilotti 2018

Kolarin kunta

31.05.2018 - 04.06.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Tunturi-Lapin luonnontuotealan kasvu ja kehittyminen ovat täysin riippuvaisia toimivasta raaka-aineen talteenotosta, kestävistä keruuverkostoista ja alueen sosiaaliseen kontekstiin soveltuvasta keruukulttuurista, jota ei tällä hetkellä ole kaupallisesti merkittävissä määrin juuri lainkaan. Keruuverkostojen kehittäminen on ensimmäinen ja ratkaiseva askel myös kohti kansainvälistymiseen tähtäävää alan kehittämistyötä. "Valoisten kesäöiden ja keskiyön auringon kasvattamaa Sinulle - liiketoimintamallin konseptointi" -hankkeessa (Hankekoodi A72720) on kartoitettu Tunturi-Lapin luonnontuote- ja lähiruoka-alan nykytilaa, potentiaaleja ja mahdollisuuksia. Hankkeessa selvitettiin myös olemassa olevia keruuverkostomalleja, toimivia käytäntöjä ja haastekohtia. Selvitysten pohjalta laadittiin keruuverkostomalli, joka perustuu lappilaisten, laajalti arvostettujen, monipuolisten raaka-aineiden laadukkaaseen talteenottoon ja korkean laadun säilyttämiseen läpi koko tuotantoketjun. Seuraava vaihe on toimintamallin kokeileminen käytännössä. Pilotointi toteutetaan keruukauden 1.6.-31.9. aikana. Tarkoituksena ja tavoitteena on varmistaa mallin toimivuus ja näin luoda edellytyksiä varsinaisen liiketoiminnan käynnistymisellä alueellamme. Keruupilotointi 2018 hanke toteutuu ajalla 1.6.-31.12.2018.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

74460

Aloituspäivämäärä

31.05.2018

Loppumispäivämäärä

04.06.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Utvecklingsprojekt för produkter, tjänster och processer, experimentell utveckling (60 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Livsmedel
naturprodukter
nätverk

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt