Hanke
Utvecklingsprojekt - 42181

Kesäbisnes

Iin Micropolis Oy

30.04.2017 - 07.01.2022

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Kesäbisnes-hankkeessa tarjotaan nuorille helposti omaksuttava ja hallittava tapa itsensä työllistämiseen kesätyöyrittäjinä palkkatyön sijasta, tuetaan yrittäjyyskasvatusta, opetellaan resurssiviisautta ja miten sitä sovelletaan arkipäivän valinnoissa, edistetään nuorten yrittäjyyttä pitkällä aikavälillä, tuodaan uudenlaista elinvoimaa maaseudulle sekä kohotetaan alueen työllisyysastetta. Hankkeessa kehitetään uudenlaista resurssiviisasta yrittäjyyttä nuorten kanssa sekä kokeillaan yrittäjyyttä tukevaa uudenlaista palvelutoimintaa maaseutualueella (esim. facebookiin virtuaalitori mökkiläisille ja paikallisille nuorille). Nuoret toimivat parityöskentelynä vertaistutoreina uusille kesäbisnesnuorille. Maaseudun kylistä etsitään sopivia "törmäytyspaikkoja", jossa itsensä työllistävät nuoret voivat sparrata ideoitaan ja kokemuksiaan keskenään tutoreiden opastamina. Palvelumallikokemukset tuotteistetaan osaksi kunnan elinkeino- ja kasvupalvelua jatkossa. Kohdealueena Iin kunta ja Oulun kaupungin maaseutualueet (Oulunsalo, Haukipudas, Kiiminki, Yli-Ii).

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

42181

Aloituspäivämäärä

30.04.2017

Loppumispäivämäärä

07.01.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.10 Andra samarbetsprojekt

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Etablering av företagsverksamhet
Fritidsboende
Ny affärsverksamhet
nya tjänster
nätverk
ungdomar

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt