Hanke
Utvecklingsprojekt - 41512

Keski-Karjalan Kuntoreitit

Keski-Karjalan Jetina ry

17.02.2017 - 18.06.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on saada aikaan Keski-Karjalan alueelle viisi kuntoreittiä, vähintään yksi jokaiselle paikkakunnalle. Hankkeessa selvitetään, kuinka Keski-Karjalan alueen reitit tulisi toteuttaa. Selvityksen pohjalta tiedetään missä paikkakunnittaiset reitit tulevat kulkemaan ja kuinka niiden tekeminen on järkevintä toteuttaa milläkin paikkakunnalla. Selvitystyön jälkeen suunnitellaan ja toteutetaan lupaprosessi reitistölle ja suunnitellaan ja toteutetaan reitistön merkitseminen maastoon. Erillisessä investointihankkeessa toteutetaan reitistön teko ja merkitseminen maastoon. Tämän hankkeen aikana selvitetään tulevien reitistöjen osalta tarpeellisten investointien määrä ja valmistellaan toteutuksessa tarvittaville investoinneille hankesuunnitelma. Reitit tulevat toimimaan monikäyttöreitistöinä, joissa voi pyöräilyn lisäksi harrastaa myös muita kuntoilulajeja kuten esimerkiksi polkujuoksua, patikointia, sauvakävelyä sekä toimivat polkuina myös marjastajille ja sienestäjille. Reittejä on mahdollista hyödyntää myös talviurheilulajeissa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

41512

Aloituspäivämäärä

17.02.2017

Loppumispäivämäärä

18.06.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Fritidsboende
aktivitetsturism
rekreations- och hobbyverksamhet
turism

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt