Projekt
Utvecklingsprojekt - 41512

Keski-Karjalan Kuntoreitit

Keski-Karjalan Jetina ry

17.02.2017 - 18.06.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteena on saada aikaan Keski-Karjalan alueelle viisi kuntoreittiä, vähintään yksi jokaiselle paikkakunnalle. Hankkeessa selvitetään, kuinka Keski-Karjalan alueen reitit tulisi toteuttaa. Selvityksen pohjalta tiedetään missä paikkakunnittaiset reitit tulevat kulkemaan ja kuinka niiden tekeminen on järkevintä toteuttaa milläkin paikkakunnalla. Selvitystyön jälkeen suunnitellaan ja toteutetaan lupaprosessi reitistölle ja suunnitellaan ja toteutetaan reitistön merkitseminen maastoon. Erillisessä investointihankkeessa toteutetaan reitistön teko ja merkitseminen maastoon. Tämän hankkeen aikana selvitetään tulevien reitistöjen osalta tarpeellisten investointien määrä ja valmistellaan toteutuksessa tarvittaville investoinneille hankesuunnitelma. Reitit tulevat toimimaan monikäyttöreitistöinä, joissa voi pyöräilyn lisäksi harrastaa myös muita kuntoilulajeja kuten esimerkiksi polkujuoksua, patikointia, sauvakävelyä sekä toimivat polkuina myös marjastajille ja sienestäjille. Reittejä on mahdollista hyödyntää myös talviurheilulajeissa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

41512

Startdatum

17.02.2017

Slutdatum

18.06.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner