Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 75640

Keski-Pohjanmaan Automobiilikerhon kerhotilat

Keski-Pohjanmaan Automobiilikerho ry - Mellersta-Österbottens Automobilklubb rf

01.07.2018 - 10.05.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaan ajoneuvohistorian jakaminen ja tallentaminen sekä kehittäminen. Vanhojen ajoneuvojen harrastajien yhteen kokoaminen. Perinteisten työtapojen vaaliminen ja perinteen jakaminen ja jatkaminen.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

75640

Startdatum

01.07.2018

Slutdatum

10.05.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner