Projekt
Utvecklingsprojekt - 28974

Keski-Pohjanmaan metsälogistiikka

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

01.10.2016 - 03.01.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen päätavoitteena on Keski-Pohjanmaan maakunnan puunkorjuun infrastruktuurin kehittäminen. Hankkeessa tehtäviä toimenpiteitä ovat mm. seuraavat: * Puuvirtaselvitys maakunnan puuvirroista teollisuuden jo päätettyjen investointien jälkeen * Keski-Pohjanmaan nykyisten ja potentiaalisten aines- ja energiapuuterminaalien ja puskurivarastoalueiden selvittäminen * Ennustelaskelman laatiminen puutavarakuljetusmäärien potentiaalista alempiasteisen tiestön pääreiteillä seuraavalle 5-10 vuoden ajanjaksolle. Laskelman tavoitteena on helpottaa tiestön kunnossapidon suunnittelua. * Aiemmin digitoimattomien piennarteiden digitointi metsävarakartoille * Käytännönläheisen oppaan laatiminen puutavaran puskurivarastojen ja terminaalien perustamiseen * Tutkitaan mahdollisuuksia tehostaa terminaalitoimintoja, kuitupuun kuljetuksia ja tehdasvastaanottoa kehittämällä puutavara-auton kuormainvaaka / paino-otantamittausta. Hankkeen toteuttajat ovat Suomen metsäkeskus ja Luonnonvarakeskus. Metsäkeskus on hankkeen hallinnoija.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

28974

Startdatum

01.10.2016

Slutdatum

03.01.2020

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner