Hanke
Utvecklingsprojekt - 28974

Keski-Pohjanmaan metsälogistiikka

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

01.10.2016 - 03.01.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen päätavoitteena on Keski-Pohjanmaan maakunnan puunkorjuun infrastruktuurin kehittäminen. Hankkeessa tehtäviä toimenpiteitä ovat mm. seuraavat: * Puuvirtaselvitys maakunnan puuvirroista teollisuuden jo päätettyjen investointien jälkeen * Keski-Pohjanmaan nykyisten ja potentiaalisten aines- ja energiapuuterminaalien ja puskurivarastoalueiden selvittäminen * Ennustelaskelman laatiminen puutavarakuljetusmäärien potentiaalista alempiasteisen tiestön pääreiteillä seuraavalle 5-10 vuoden ajanjaksolle. Laskelman tavoitteena on helpottaa tiestön kunnossapidon suunnittelua. * Aiemmin digitoimattomien piennarteiden digitointi metsävarakartoille * Käytännönläheisen oppaan laatiminen puutavaran puskurivarastojen ja terminaalien perustamiseen * Tutkitaan mahdollisuuksia tehostaa terminaalitoimintoja, kuitupuun kuljetuksia ja tehdasvastaanottoa kehittämällä puutavara-auton kuormainvaaka / paino-otantamittausta. Hankkeen toteuttajat ovat Suomen metsäkeskus ja Luonnonvarakeskus. Metsäkeskus on hankkeen hallinnoija.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

28974

Aloituspäivämäärä

01.10.2016

Loppumispäivämäärä

03.01.2020

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.10 Andra samarbetsprojekt

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Skogsenergi
digitalisering
hållbar användning av skog
korta distributionskedjor
logistik
resurseffektivitet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt