Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 58771

Keski-Suomen kansallispuistot kuntoon

Metsähallitus

31.12.2017 - 08.08.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Maailmalla ja Suomessa on käynnissä ennen näkemätön luontomatkailun ja kansallispuistosuosion kausi. Keski-Suomen kansallispuistojen käyntimäärät ovat selvässä kasvussa, samoin luontomatkailuyrittäjien kiinnostus kansallispuistoihin tukeutuvaa yritystoimintaa kohtaan. Luontoliikunnan muodoista erityisesti maastopyöräily, polkujuoksu ja melonta kasvattavat tällä hetkellä harrastajamääriään. Retkeilevät lapsiperheet, seniorit sekä muut erityisliikkujat, ovat puistojen tärkeitä käyttäjäryhmiä jo nyt. Nämä kaikki harrastajaryhmät ovat potentiaalisia myös luontomatkailuyrittäjyyden näkökulmasta. Keski-Suomen kansallispuistot kuntoon -hankkeen tavoitteena on nostaa kansallispuistojen palvelurakenteiden ja reittien laatu ja palvelukyky kansainvälisten matkailijoiden, luontomatkailuyritysten, kasvavien käyntimäärien ja uusien käyttäjäryhmien edellyttämälle tasolle. Kansallispuistojen reittejä ja palvelurakenteita kehitetään kunkin kansallispuiston erityispiirteet ja vetovoimatekijät huomioiden. Isojärvelle ja Leivonmäelle rakennetaan mm. uudet maastopyöräilyreitit ja laajennetaan sekä uudistetaan taukopaikkojen palvelurakenteita vastaamaan kasvanutta kysyntää. Molempien puistojen reitistöjen viitoitukset uudistetaan ja Isojärven polkuverkostosta muodostetaan tuotteistamisen mahdollistavia eripituisia rengasreittejä. Pyhä-Häkin reittejä kehitetään vastaamaan kansainvälisten matkailijoiden tarpeita. Salamajärvellä parannetaan vaellus-, lintu- ja metsäpeuramatkailun toimintaedellytyksiä sekä lisätään Koirasalmen esteettömiä palveluita. Hankkeen toimenpiteet toteutetaan aikavälillä1.1.2018 - 30.6.2020. Hankkeen tuloksista hyötyvät kaikki kansallispuistojen käyttäjäryhmät paikallisista asukkaista matkailijoihin ja luontomatkailuyrittäjiin.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

58771

Startdatum

31.12.2017

Slutdatum

08.08.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.5 Fritid och investeringar i turism

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Investeringar som gäller fritid och turism

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner