Hanke
Utvecklingsprojekt - 28770

Keski-Suomen LP -hanke

Kehittämisyhtiö Keulink Oy

30.06.2016 - 19.06.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Keski-Suomen lomituspalvelut muuttuvat 1.1.2017 alkaen. Hankkeen tavoitteena on luoda pilottihankkeena uusi toimiva, tasapuolinen ja avoin palvelumalli maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalvelujärjestelmäksi nykyisten Hankasalmen, Karstulan ja Keuruun paikallisyksiköiden alueille, jotka yhdistyvät yhdeksi suureksi paikallisyksiköksi 1.1.2017 alkaen, tarvittavien sopimusten valmistelu ja työstäminen sekä sitouttaa toimijat mallin käyttöön. Hankkeen tavoitteena on tunnistaa nykyisen toimintamallin heikkoudet ja vahvuudet, luotaessa muuttuvaan toimintaympäristöön soveltuvaa lomitusjärjestelmää. Hankkeen aikana syntynyttä mallia hyödynnetään valtakunnallisen itsehallintoaluemuutoksen toimintamallin luomisessa. Hanke parantaa lomitusjärjestelmän hallinnoinnin tehokkuutta ja lisää vuorovaikutusta järjestämisvastuussa ja toteuttamisvastuussa olevien tahojen välillä. Hanke kehittää lomituspalveluja ostopalveluina tarjoavien yritysten toimintaa ja palveluja sekä edistää tarjottujen palvelujen hyödyntämistä. Pilottivaiheen kokemuksia ja tuloksia hyödynnetään siirryttäessä maakunnalliseen hallintomalliin 2019. Hanke huomioi mahdollisen hallintorakenneuudistuksen mahdollisesti mukanaan tuomat velvoitteet ja rakennemuutokset sekä juurruttaa ne Keski-Suomen lomitusjärjestelmään.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

28770

Aloituspäivämäärä

30.06.2016

Loppumispäivämäärä

19.06.2019

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

jordbruk

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt