Projekt
Utvecklingsprojekt - 28770

Keski-Suomen LP -hanke

Kehittämisyhtiö Keulink Oy

01.07.2016 - 19.06.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Keski-Suomen lomituspalvelut muuttuvat 1.1.2017 alkaen. Hankkeen tavoitteena on luoda pilottihankkeena uusi toimiva, tasapuolinen ja avoin palvelumalli maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalvelujärjestelmäksi nykyisten Hankasalmen, Karstulan ja Keuruun paikallisyksiköiden alueille, jotka yhdistyvät yhdeksi suureksi paikallisyksiköksi 1.1.2017 alkaen, tarvittavien sopimusten valmistelu ja työstäminen sekä sitouttaa toimijat mallin käyttöön. Hankkeen tavoitteena on tunnistaa nykyisen toimintamallin heikkoudet ja vahvuudet, luotaessa muuttuvaan toimintaympäristöön soveltuvaa lomitusjärjestelmää. Hankkeen aikana syntynyttä mallia hyödynnetään valtakunnallisen itsehallintoaluemuutoksen toimintamallin luomisessa. Hanke parantaa lomitusjärjestelmän hallinnoinnin tehokkuutta ja lisää vuorovaikutusta järjestämisvastuussa ja toteuttamisvastuussa olevien tahojen välillä. Hanke kehittää lomituspalveluja ostopalveluina tarjoavien yritysten toimintaa ja palveluja sekä edistää tarjottujen palvelujen hyödyntämistä. Pilottivaiheen kokemuksia ja tuloksia hyödynnetään siirryttäessä maakunnalliseen hallintomalliin 2019. Hanke huomioi mahdollisen hallintorakenneuudistuksen mahdollisesti mukanaan tuomat velvoitteet ja rakennemuutokset sekä juurruttaa ne Keski-Suomen lomitusjärjestelmään.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

28770

Startdatum

01.07.2016

Slutdatum

19.06.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner