Hanke
Utvecklingsprojekt - 28377

#Keski-Suomen retkeilyreitit maailmankartalle

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

30.09.2016 - 05.06.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Aktiivisten lomien markkinat kasvavat vuosittain 65 %. Kevyiden aktiviteettien, melonnan, pyöräilyn ja vaelluksen, osuus koko matkailusta on Euroopassa on noussut vuoden 2009 23%:sta 42%:iin vuonna 2012. Seurantatutkimuksissa on todettu, että laatuun investoitu euro tuo takaisin 10 €. Suomessa nämä mahdollisuudet on tunnistettu kansallisessa matkailustrategiassa sekä kansallisessa luontomatkailustrategiassa, jota toteuttamaan on käynnistynyt Visit Finlandin koordinoima Outdoors Finland -mikro- ja pk-yritysten kansainvälistymisohjelma. Keski-Suomessa on runsaasti puhdasta luontoa, jota yritykset voisivat hyödyntää tehokkaammin markkinoilla. Muutamaa kärkikohdetta lukuun ottamatta alueen monipuolinen retkeilyreittien verkosto on rakennettu pääosin lähivirkistyskäyttöön. Suunnittelussa on usein lähdetty perinteisistä poluista ja kulku-urista ja käyttäjälähtöinen suunnittelu on jäänyt vähemmälle. Hankealueen ongelmana on reittiverkoston kokonaisvaltaisen suunnittelun puute, yksittäisten retkeilyreittien heikko laatu, saavutettavuus, hyödynnettävyys liiketoiminnassa ja tunnettuus, jotka muodostavat maaseudun yritysten kehittämisen hidasteen. Retkeilyreitistöjä hyödyntävistä tapahtumista ja niiden matkailuelinkeinolle tuottamasta positiivisesta vaikutuksesta on saatu hyviä kokemuksia. Hankkeen tavoitteena on Keski-Suomen keskeisten retkeilyreittien kehittäminen matkailun näkökulmasta vetovoimaisemmiksi huomioiden myös kansainväliset matkailijat ja samalla edistäen lähivirkistysmahdollisuuksia sekä luontomatkailuun liittyvän liiketoiminnan elinvoimaisuuden vahvistaminen ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien luominen erityisesti mikro-yrityksille. Hanke perustuu Outdoors Finland Etelä -hankkeessa (2011-2014) kehitettyyn luontomatkailun kokonaisvaltaisen suunnittelun malliin ja Keski-Suomesta keväällä 2016 kerättyihin reittikuvauksiin. Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy ja Metsähallitus. Hanke toteutetaan ajalla 1.10.2016-31.12.2018.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

28377

Aloituspäivämäärä

30.09.2016

Loppumispäivämäärä

05.06.2020

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.10 Andra samarbetsprojekt

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Bioekonomi
rekreations- och hobbyverksamhet
turism

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt