Projekt
Utvecklingsprojekt - 10988

Keski-Suomen ruokaketjun koordinaatio

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

01.11.2015 - 30.07.2021

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tarkoituksena on kehittää ja edistää Keski-Suomen ruokaketjun toimintaa kokonaisuutena. Koordinaation rooli on ruokaketjun läpileikkaavaa aktivointia, katalysointia, törmäyttämistä, sparrausta ja viestintää. Tavoitteena on synkronoida maakunnan teemahankkeiden (luomu, maito ja naudanliha, villiruoka, marja, sukupolvenvaihdos, ruokamatkailu, green care, ym.) viestintää, tiedottamista ja tietopalveluita sekä koordinoida toimialarajat ylittäviä yhteisiä tilaisuuksia, teemoina muun muassa tuotekehitys-, kaupallistamis- ja liiketoimintaosaaminen, ruokaturva sekä ekologisuus. Hanke toimii alueellisten hanketoimija- ja kehittäjätahojen yhteistyö/yhteissuunnittelun vastuutahona ja koollekutsujana sekä erilaisten markkinointi-, yhteisesiintymis- ja hengennostatustilaisuuksien koordinaattorina (muun muassa Ween Maan Wiljaa, Talvipäivä, Keski-Suomen Maaseutugaala). Koordinaatio edistää kokeilukulttuuria ja uusien innovaatioiden syntymistä tarjoamalla tukea pienimuotoisten ja lyhytaikaisten pilottihankkeiden suunnitteluun, ja järjestämällä erilaisia ideointitilaisuuksia ja yhteissparrausta yrityksille. Lisäksi hankkeessa toteutetaan toimialarajat ylittävää työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen liittyvää tiedotusta ja ohjausta sekä erityisesti alkutuotannon toimialaimagoa parantavaa ja sukupolvenvaihdoksia edistävää viestintää.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

10988

Startdatum

01.11.2015

Slutdatum

30.07.2021

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner