Hanke
Utvecklingsprojekt - 10988

Keski-Suomen ruokaketjun koordinaatio

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

31.10.2015 - 30.07.2021

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tarkoituksena on kehittää ja edistää Keski-Suomen ruokaketjun toimintaa kokonaisuutena. Koordinaation rooli on ruokaketjun läpileikkaavaa aktivointia, katalysointia, törmäyttämistä, sparrausta ja viestintää. Tavoitteena on synkronoida maakunnan teemahankkeiden (luomu, maito ja naudanliha, villiruoka, marja, sukupolvenvaihdos, ruokamatkailu, green care, ym.) viestintää, tiedottamista ja tietopalveluita sekä koordinoida toimialarajat ylittäviä yhteisiä tilaisuuksia, teemoina muun muassa tuotekehitys-, kaupallistamis- ja liiketoimintaosaaminen, ruokaturva sekä ekologisuus. Hanke toimii alueellisten hanketoimija- ja kehittäjätahojen yhteistyö/yhteissuunnittelun vastuutahona ja koollekutsujana sekä erilaisten markkinointi-, yhteisesiintymis- ja hengennostatustilaisuuksien koordinaattorina (muun muassa Ween Maan Wiljaa, Talvipäivä, Keski-Suomen Maaseutugaala). Koordinaatio edistää kokeilukulttuuria ja uusien innovaatioiden syntymistä tarjoamalla tukea pienimuotoisten ja lyhytaikaisten pilottihankkeiden suunnitteluun, ja järjestämällä erilaisia ideointitilaisuuksia ja yhteissparrausta yrityksille. Lisäksi hankkeessa toteutetaan toimialarajat ylittävää työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen liittyvää tiedotusta ja ohjausta sekä erityisesti alkutuotannon toimialaimagoa parantavaa ja sukupolvenvaihdoksia edistävää viestintää.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

10988

Aloituspäivämäärä

31.10.2015

Loppumispäivämäärä

30.07.2021

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.10 Andra samarbetsprojekt

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Bioekonomi
närproducerad mat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt