Hanke
Utvecklingsprojekt - 191565

Keski-Suomen ruokaverkosto

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

31.03.2022 - 30.01.2024

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Keski-Suomen ruokaverkosto -yhteistyöhankkeen tarkoituksena on jatkaa pitkäjänteistä Keski-Suomen ruokasektorin kehittämistyötä entistä verkostomaisempana toimintana. Tavoitteena on, että jatkossa “ruokaketju on eri kokoisten toimijoiden ruokaverkosto”. Tämä tarkoittaa sitä, että tunnistetaan ja tehdään monimutkaiset verkostomaiset vaikutussuhteet näkyväksi, sen sijaan että käsitellään pelkästään yksittäisiä ruokaketjuja. Hankkeen tehtävänä on koordinoida ja edistää verkoston toimintaa toimialarajat ylittäen. Hanke on jaettu kolmeen päätavoitteeseen, jotka pohjautuvat Keski-Suomen ruokaverkoston kehittämiselle strategiakaudelle 2022–2027 valittuihin painopistealueisiin. Tavoite 1 Verkostomaisen yhteistyön vahvistaminen Tavoite 2 Ruokaverkoston vastuullisen ja kestävän toiminnan edistäminen Tavoite 3 Ruokaverkoston vaikuttavuuden vahvistaminen ja viestintä Hankkeella edistetään, suunnitellaan ja toteutetaan erityisesti lähiruoan tuotannon, jalostuksen ja käytön sekä elintarvikeviennin ja ruokamatkailun kehittämistoimia. Huomiota kiinnitetään varsinkin jalostustoiminnan kestävyyteen ja vastuullisuuteen. Samalla pyritään tunnistamaan maakunnallemme tyypilliset ”omat” ongelmat, niin yritystasolla kuin yleisellä tasolla ja käynnistämään niistä keskustelu sekä ratkaisumallien hakeminen. Hanketta toteuttaa Jyväskylän ammattikorkeakoulu yhteistyössä MTK Keski-Suomi ry:n, ProAgria Keski-Suomi ry:n ja Keski-Suomen liiton kanssa. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahaston rahoitusta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

191565

Aloituspäivämäärä

31.03.2022

Loppumispäivämäärä

30.01.2024

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.10 Andra samarbetsprojekt

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

korta distributionskedjor
matturism
närproducerad mat
nätverk

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt