Projekt
Företagsgruppsprojekt - 275572

Keskisuomalainen järviluonto palveluna -yritysryhmähanke

Laukaan kunta

- 27.02.2026

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Keskisuomalainen järviluonto palveluna -hankkeen tavoitteena on rakentaa yhteisesti kolmen matkailuyrityksen kesken Keski-Suomeen vahvempaa luontomatkailutarjontaa ja -imagoa sekä kehittää luontomatkailua kestävälle ja kansainväliselle tasolle. Samalla tavoitteena on yritysten välisen ja eri toimijoiden välisen yhteistyön vahvistaminen niin, että keskisuomalainen luontomatkailu näyttäytyy kiinnostavampana ja eheämpänä kokonaisuutena jakelijoille ja loppuasiakkaille. Yhteistä luontomatkailukokonaisuutta rakennetaan ja vahvistetaan sekä yhteisten että yrityskohtaisten toimenpiteiden kautta. Yhteisen laajemman luontomatkailukokonaisuuden kautta yksittäiset yritykset pystyvät lisäämään omaa kiinnostavuuttaan ja vetovoimaisuuttaan kansainvälisille asiakkaille. Hankkeessa vahvistetaan osallistujien yhteistä kyvykkyyttä kommunikoida keskisuomalaisen luontomatkailun ylivoimatekijät kansainvälisille asiakkaille ja rakentaa yhtenäinen kokonaisuus, joka edellyttää myös jokaisen yksittäisen yrityksen luontomatkailuun liittyvän tarjonnan, konseptin, brändin ja viestinnän kehittämistä. Hankkeen avulla kehittyy yritysten välinen yhteinen digitaalisiin ratkaisuihin tukeutuva toimintamalli kansainväliseen liiketoimintaan sekä jakeluverkostot, joita voidaan hyödyntää pitkällä aikavälillä. Hankkeen avulla luodaan yhteinen tarinallisen viestinnän malli, jota voidaan hyödyntää hankkeen jälkeen osallistujayritysten ja muiden keskisuomalaisten luontomatkailuyritysten kesken. Hanke mahdollistaa alueen luontomatkailubrändin kehittymisen uudelle tasolle ja lisää alueen kiinnostavuutta kansainvälisesti. Hankkeen toteuttajatahoja ovat: Laukaan kunta, Varjolan Tilan Matkailu Oy, Konnevesi Travel Oy ja Lomakeskus Revontuli Oy. Hankkeen toteutusaika on 1.3.2024-28.2.2026. Hankkeen kustannusarvio on 275 000 €.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

275572

Slutdatum

27.02.2026

Är det ett Leader-projekt?

ei

Typ av landsbygd

Lokala centra på landsbygden

Åtgärd

Företagsgruppsprojekt

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för utveckling av service och verksamhetsmiljö på landsbygden

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Företagsgrupprojekt för att utveckla den socioekonomiska strukturen

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner