Projekt
Utvecklingsprojekt - 143775

Keskisuomalaisten yritysten toimintaedellytysten ja markkinoinnin edistäminen

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia

01.12.2020 - 11.08.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteena on tuottaa Gradian ja Keulink Oy:n yhteistyönä keskisuomalaisista pien - ja mikroyrityksistä kartoitus, jolla pyritään parantamaan näiden yritysten toimintaedellytyksiä. Näillä kooltaan pienillä yrityksillä on yleensä vaikeuksia saada omia tuotteittaan riittävästi esille johtuen resursseista, joten apu omien tuotepakkauksien rakenteelliseen ja visuaaliseen suunnitteluun sekä esillepanoon on nähty tarpeellisena. Kartoituksella on tarkoitus selvittää minkälaisia markkinointia tukevia myyntipakkauksia sekä niiden esittelyyn tarvittavia display-tuotteita ja -ympäristöjä yritykset tarvitsevat. Koska kysymyksessä on yritysryhmähankkeen kartoitushanke, niin kartoitettavana kohteena on myös yritysten yhteistyön ja verkostoituminsen mahdollisuudet. Muita kartoitettavia asioita ovat mm. vaikuttavuusarviot myyntipakkausten materiaalivalinnoista, ympäristöystävällisyydestä ja kierrätettävyydestä sekä pakkausten jakelusta "tuotannosta myyntitiskille". Korona-aikana joillekin yrityksille on tullut kasvava tarve kehittää omia take-away-pakkauksia. Kartoitus toimii esiselvityksenä yritysryhmähankkeelle, johon valitaan 7-8 kpl yrityksiä koko kartoitettavasta määrästä yrityksiä. Niiden valintaan ei vaikuta toimiala, vaan yrityksien edustamat tuotevalikoimat. Lähinnä valinnan kohteena ovat vähittäiskaupan tiloissa myytävät kaikenlaiset tuotteet, jotka pakataan erillisiin pakkauksiin. Tämä hanke tukeutuu Gradiassa käynnissä olevaan "Biopakkausinnovaatioilla kasvua - keskisuomalaiset tuotteet esille"-hankkeen yhteistyölle, jossa kartoitustyön lisäksi demonstroidaan 3-4 pakkausta sisältävän pakkausperheen toteutus hankkeessa mukana oleville yrityksille. Jos tämä aktivointihanke johtaa yritysryhmähankkeeseen, niin siinä toteutetaan laajemmin erilaisin tuotepakkauksin myynninedistämiskampanjoita yrityksien tai yritysryhmien käyttöön Biopakkausinnovaatioilla kasvua-hankkeen testilaboratoriossa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

143775

Startdatum

01.12.2020

Slutdatum

11.08.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner